Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har redovisat regeringsuppdraget "Information om hållbar konsumtion av textilier" som handlade om att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning.

Naturvårdsverket har samarbetat med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen i uppdraget som inleddes med en nulägesanalys för att kunna se effekter samt att målgruppsanpassa informationsinsatserna.

En gemensam grafisk profil, kommunikationsplan och kampanjnamnet Textilsmart togs fram för att ge de tre myndigheterna en gemensam röst. Instagramkontot Textilsmart och webbplatsen Hallå konsument startades.

Inom uppdraget har kommunikationssinsatser genomförts och den uppföljande konsumentundersökningen visar att det har skett förflyttningar av konsumenters kunskaper och attityder under åren 2018–2020. Det är dock inte möjligt att avgöra exakt i vilken utsträckning insatser genomförda inom uppdraget bidragit till förändringen, då många aktörer i samhället kommunicerar och arbetar för en mer hållbar textilkonsumtion.

Myndigheterna kommer att avsluta sin kommunikation kopplat till Textilsmartkampanjen den 2 april. Därefter kommer material att fortsatt vara tillgängligt för användning och nedladdning under 2021.

Om kampanjen Textilsmart

Textilsmartsajten på Hallå konsument

Textilsmart på Instagram

Textilsmarts samarbete med F/ACT Movement

Redovisning

Naturvårdsverket slutredovisade regeringsuppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 25 februari 2021.

Slutredovisning av regeringsuppdraget "Information om hållbar konsumtion av textilier" (pdf 3 MB)

Kontakt