Informera om hållbar konsumtion av textil

Du som vill sprida fakta och kunskap om en mer hållbar konsumtion för textilier hittar här material för nedladdning.

Filmerna, informationsmaterialet och illustrationerna kan användas för att öka konsumenters kunskap om det ohållbara i dagens textilkonsumtion och inspirera med tips och fakta för en mer medveten konsumtion. Ta gärna del av och sprid materialet för att uppmana och inspirera konsumenter att fortsätta njuta av mode –men på ett nytt mer hållbart sätt.

Filmer

Filmerna nedan får delas på webbsidor, i presentationer och i sociala medier. Fler filmer finns på Youtube, sök på hållbar textilkonsumtion. Tipsfilmerna med factivister får vidareförmedlas av kommuner och länsstyrelser.

Kampanjfilmer

Hur hittar vi hållbara sätt att njuta av mode?

Elin Larsson, rådgivare och föreläsare i hållbarhetsfrågor, berättar om vikten av att förlänga kläders livslängd.

Hur hittar vi hållbara sätt att njuta av mode (youtube.com)

Kan jag vara både hållbar och trendig?

Anna Lidström, doktorand och bloggare inom hållbart mode är övertygad om att vi kan vara både hållbara och trendiga.

Kan jag vara både hållbar och trendig? (youtube.com)

Hur får jag en mer hållbar garderob?

Anna Lidström, doktorand och bloggare inom hållbart mode berättar om en mer hållbar garderob.

Hur får jag en mer hållbar garderob? (youtube.com) 

Textilsmart - Hur kan jag uppdatera mina kläder?

Anna Lidström, doktorand och bloggare inom hållbart mode ger tips på hur vi kan uppdatera våra kläder.

Hur kan jag uppdatera mina kläder? (youtube.com)

Tipsfilmer med factivister

En f/activist är en modeintresserad person som vill använda sitt intresse som en aktiv klimatåtgärd. I pilotprojektet Fact Movement 2019 deltog tio personer i utmaningen att uppleva en mer hållbar textilkonsumtion.

Se tipsfilmerna på Naturvårdsverkets kanal på Youtube

Här finns animerade filmer som tagits fram inom kampanjen Textilsmart. Materialet får användas och delas på webbsidor, i presentationer och i sociala medier. Fler filmer finns på Youtube, sök på textilsmart.

Film om textiliers påverkan på miljö, klimat och hälsa

Visste du att det till exempel går åt 2 700 liter vatten för att ta fram ett t-shirt av bomull? Stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används vid textilproduktionen som orsakar utsläpp till luft och vatten. Det påverkar klimatet globalt och miljön och hälsa i produktionsländerna. Som konsument kan du göra skillnad. Det viktigaste du kan göra är att förlänga livslängden på kläder.

Textiliers påverkan på miljö, klimat och hälsa (Naturvårdsverkets Youtube-kanal)

Filmen finns i tre format varav två är textade. Filmen har också en separat textfil på svenska. 

Bli mer textilsmart genom att använda, förändra och återanvända

Bli mer textilsmart genom att använda, förändra och återanvända dina kläder istället för att slänga och köpa nytt. Att tillverka nytt sliter hårt på miljön och påverkar klimatet. Rensar du ut kläder? Fundera på om du kan förändra plagg och använda dem igen, till exempel klippa om ett par jeans till shorts.

Filmerna nedan riktar sig till en yngre målgrupp och finns i tre format med svensk och engelsk textning. 

Jeans (Naturvårdsverkets Youtube-kanal)

Klänning (Naturvårdsverkets Youtube-kanal)

T-shirt (Naturvårdsverkets Youtube-kanal)

I rapporten Goda exempel hållbara textilier inom kommuner och regioner i Sverige finns 33 exempel som ska inspirera till vidare arbete och nya initiativ när det gäller hållbar textilanvändning. 

Goda exempel hållbara textilier inom kommuner och regioner i Sverige

Tre av exemplen finns i filmade versioner. Det är Skaparfestivalen på Gotland som fokuserar på hållbarhet, kreativitet och innovation, återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna och Västerås stads kampanj Våga fråga som uppmuntrar konsumenter att fråga om kemikalier i butiken.

Filmerna finns i en kort och en lång version. 

Skaparfestival - Region Gotland, kort version (youtube.com)

Skaparfestival - Region Gotland, lång version (youtube.com)

Våga Fråga - Västerås stad, kort version (youtube.com)

Våga Fråga - Västerås stad, lång version (youtube.com)

Informationsmaterial

Här finns ett antal illustrationer som tagits fram inom kampanjen Textilsmart. Illustrationerna kan du använda när du förmedlar information om hållbara textilier.

Utbud av illustrationer (pdf 2 MB)

Minifolder Textilsmart (pdf 2 MB)

Här hittar du informationsmaterial med vanliga frågor och svar samt våra budskap med fakta. Informationen finns även publicerat  som webbsidor på webbplatsen.

En sammanställning av textilsmarta tips och råd till konsumenter:

Textilsmarta tips och råd till konsumenter (pdf 1,5 MB)

En FAQ till textilsmarta tips och råd till konsumenter:

Frågor och svar till konsumenter om mer hållbar textilkonsumtion (pdf 1 MB)

Om materialet

2018 fick Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om att öka kunskapen om en mer hållbar konsumtion. Arbetet genomfördes i samarbete med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket. Första året genomfördes omvärlds- och medieanalyser, två konsumentundersökningar och planeringsarbete. Under 2019 startade informationsinsatser dels via Instagram, dels genom deltagande i en rad olika aktiviteter och samarbeten. Uppdraget avslutades med en uppföljande konsumentundersökning och den i februari 2021 slutredovisades uppdraget till regeringen.

Slutrapport: Information om hållbar konsumtion av textilier

Vidare läsning