Publikation

Åtgärdsprogram för svensk ögontröst

(Euphrasia stricta var. suecica)
Svensk ögontröst.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet för bevarande av svensk ögontröst, Euphrasia stricta var. suecica, är vägledande, men inte legalt bindande, för berörda myndigheters och andra aktörers samordnade insatser för dess bevarande under åren 2008- 2012. Därefter ska vidtagna åtgärder följas upp, resultatet utvärderas och programmet omprövas. Syftet med programmet är att beskriva varietetens biologi, ekologi och populationsstatus, samt att föreslå åtgärder som gynnar dess bevarandestatus. 

I Sverige finns svensk ögontröst idag endast på Gotland. Dess tidigare status i övriga landet är oklar. Utanför Gotland sågs den senast på Öland 1911. Även utanför Sverige är dess status oklar. Den är främst känd från Baltikum och Centraleuropa, men mycket tyder på att de gotländska populationerna idag är de största överhuvudtaget. På 1800-talet var den av allt att döma vanlig på Gotland, men har minskat starkt i takt med jordbrukets rationalisering. 

ISBN
978-91-620-5775-6
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2007
Sidor
40
Författare
Per Johansson
Omslag till publikation 5775-6.