Publikation

Kväveoxidavgiften – ett effektivt styrmedel

Utvärdering av NOX-avgiften

Om publikationen

En samhällsvetenskaplig utvärdering av hur NOx-avgiften styrt utsläpp och kostnader. Utsläppen av kväveoxid har minskat i de flesta verksamheter som har villkorskrav och betalar avgift för sina utsläpp. Här diskuteras även en höjning av avgiften.

ISBN
978-91-620-5335-3
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2003
Sidor
80
Författare
Lena Svärdsjö och Bengt Gustafsson.
Omslag till 91-620-5335-3