Publikation

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Redovisning av ett regeringsuppdrag

Om publikationen

Strandskyddet måste stärkas för att syftet med det ska nås på lång sikt. I detta regeringsuppdrag ges förslag till både lättnader och skärpningar i strandskyddet.

ISBN
978-91-620-5185-7
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2002
Sidor
209