Publikation

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, Utgåva 2.

Om rapporten

Vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd.

Handbok 2009:4, Utgåva 2.

Denna handbok är version 2 av den handbok som Naturvårdsverket och Boverket tog fram 2009. Handboken har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning och vissa avsnitt har utökats eller förtydligats.

Avsnittet 7.4 Fastighetsbildningslagen uppdaterades 2018-10-29 (pdf 68 kB)
Handboken är avsedd som en vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd. Vägledningen är tänkt som en uppslagsbok inom planering och prövning. Av vägledningen framgår förändringar i strandskyddslagstiftningen som infördes 1 juli 2009, hur kommunen kan arbeta med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hur prövningen av dispenser kan ske, hur hänsyn tas till allmänhetens tillgång till stränder och till djur- och växtlivet, hur fria passager kan utformas m.m.

_ _ _ 

Mer information

ISBN
978-91-620-0175-9
Utgiven
‎3‎/‎7‎/‎2012
Sidor
150
Omslag publikation