Tillgänglighet för webbplatsen Naturvårdsverket.se

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av webbplatsen Naturvårdsverket.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Naturvårdsverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen Naturvårdsverket.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillgänglighetsbristerna beskrivs längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Naturvårdsverket.se i något alternativt format, till exempel tillgänglig PDF, med förstorad text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss på adressen registrator@naturvardsverket.se. Du kan också kontakta vår kundtjänst på telefon 010-698 10 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är du välkommen att skicka e-post till oss på adressen registrator@naturvardsverket.se, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det. Använd följande länk.

Anmäl bristande tillgänglighet (DIGG:s webbplats)

Tillgänglighetsbrister

 • Filmer på webbplatsen saknar syntolkning och i vissa fall textning.
 • Rubriker på vissa webbsidor har fel rubriknivå.
 • Det finns brister som försvårar navigation med tabbtangenten.
 • Vissa typer av innehåll får fel läsordning och svårtydda beskrivningstexter vid användning av skärmläsare.
 • Sökfunktionen för publikationer har tillgänglighetsbrister.
 • Bannern som informerar om kakor/cookies innehåller otydlig funktionalitet och information.
 • Kontrasten mellan grafer och bakgrund är otillräcklig i vissa av våra diagram.
 • Vissa rubriker på diagramsidorna har fel rubriknivå.
 • Många diagram på webbplatsen har ofullständiga beskrivningstexter och rubriker på fel nivå.
 • Nedladdningsknappar på diagramsidor har otillräcklig uppmärkning i koden.
 • Formulär på webbplatsen har brister i koden.
 • Kodningen av filtreringsfunktionen för bidrag har brister.
 • Det finns brister i hur webbplatsens meny är uppmärkt i koden.
 • Texter i huvudmenyn kapas och blir oläsliga i vissa skärmupplösningar och även med ökat teckenavstånd.
 • Naturvårdsverkets logotype har otillräcklig alt-text.
 • Webbplatsen kan innehålla dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Naturvårdsverket.se. Senaste bedömningen gjordes den 16 november 2021.

Webbplatsen publicerades 2021.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 29 april 2022.