Tillgänglighet för Avfallsregistret

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Avfallsregistret. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Avfallsregistret uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från Avfallsregistret på något annat format, eller upplever hinder i tjänsten kan du skicka e-post till oss:

registrator@naturvardsverket.se

Om du behöver innehåll från Avfallsregistret som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

registrator@naturvardsverket.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det finns fel i html-koden som bryter mot kraven i EN 301 549 och WCAG 2.1, WCAG 4.1.1
 • Det kan vara svårt att använda tjänsten med skärmläsare, WCAG 4.1.2
 • Det finns tillgänglighetsbrister i tabeller, rubriker och formulär, WCAG 1.3.1
 • Det saknas ibland textbeskrivning på knappar, WCAG 4.1.2
 • Det finns instruktioner som kräver att användaren kan se, WCAG 1.3.3
 • Länkar skiljer sig enbart med färg från inte länkad text vilket kan göra det svårt för användare med försämrat färgseende att se vad som är länkat WCAG 1.4.1
 • Autocomplete används inte i formulär, WCAG 1.3.5
 • Grafik har emellanåt för dåliga kontraster, WCAG 1.4.11, WCAG 1.4.3
 • Beskrivande titel saknas på sidor, WCAG 2.4.2
 • Länkars mål framgår inte alltid tydligt i sitt sammanhang, WCAG 2.4.4
 • Det finns tillgänglighetsproblem i samband med tangentbordsnavigering, WCAG 2.4.7
 • Tidsgräns för automatisk utloggning går inte att styra, WCAG 2.2.1

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Avfallsregistret. Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2020.

E-tjänsten publicerades 2020.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 9 mars 2021.