Vargstammen i Sverige har minskat

2024-06-03 NYHET Resultatet från inventeringsperioden 2023/24 visar att det finns cirka 375 vargar i Sverige. Det är en förväntad minskning jämfört med förra vintern då inventeringen visade cirka 450 vargar.

Vargstammen i Skandinavien inventeras årligen och på samma sätt i Norge och Sverige. Stammens storlek baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och revir med årsvalpar, så kallade föryngringar. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2023/24 beräknas till cirka 440 vargar, varav cirka 375 i Sverige. 

Förändringen i antalet stämmer väl med de uttag som gjorts genom skydds- och licensjakt under 2023 och de beräkningar som görs inför jaktbeslut. 

– Vi har idag förvaltningsverktyg som skapar en funktion för att följa antalet vargar och på ett kontrollerat sätt påverka utvecklingen i riktning mot de beslutade politiska målen. Vinterns inventering visade att vargstammen har minskat jämfört med i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter, säger Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket 

Våren 2021 föddes för första gången på över 150 år vargvalpar i Skånes och Jönköpings län. Våren 2023 föddes valpar i ett revir på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. Under vintern 2023–2024 bildades ett nytt par i Hallands län. Även om det totala antalet revir i södra Sverige inte har ökat jämfört med föregående säsong så har fler län i södra Sverige fått vargrevir. Av länen på fastlandet i södra förvaltningsområdet var det endast Blekinge län som inte berördes av något vargrevir med familjegrupp eller revirmarkerande par. Med ett ökat antal revir i södra Sverige ökar även antalet unga vargar på vandring och alla län utom Gotland berörs av sådana vargar. 

– Inom mellersta förvaltningsområdet har den geografiska fördelningen av vargstammen förändrats. Det har blivit fler revir i de sydliga länen och färre revir i de norra länen. Gävleborg hade den här vintern färre föryngringar än Skåne och det visar hur snabbt det kan ske förändringar i den skandinaviska vargstammen, förra året var situationen omvänd, säger Mona HansErs. 

Fakta om varginventering 

  • Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars. Vid inventeringar registrerar man familjegrupper, vargpar som hävdar revir samt föryngringar under inventeringsperioden. 
  • Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö, viltkameror samt DNA-analyser från urin och spillning. 
  • Det totala antalet vargindivider i såväl revir som ensamma vandringsvargar beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor. 
  • Sverige och Norge har ett välutvecklat samarbete kring rovdjursinventeringar och släpper varje år en gemensam rapport över inventeringsresultaten.
    Bestandsovervåking av ulv vinteren 2023–2024 (nina.no) 
  • Många olika faktorer påverkar vargstammens utbredning och utveckling till exempel licensjakt, skyddsjakt, illegal jakt, sjukdom och trafik.
  • Mer information om inventeringen av varg finns på Naturvårdsverkets webbplats.
    Inventering av rovdjur

 

Kontakt

Mona HansErs, chef viltanalysenheten
010-698 14 20