FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

2023-03-20 NYHET Budskapet i IPCC:s syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

Den 20 mars presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel. IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp. Jämfört med åren 1850–1890 var den globala medeltemperaturen 1,1°C högre år 2011–2020. De globala utsläppen har fortsatt att öka.

De närmaste åren blir avgörande

– Det är bråttom och allt kortare om tid. De globala utsläppen fortsätter att öka, kolbudgeten börjar ta slut. En global temperaturökning på 1,5 grader ligger nära i tid och hittills tagna beslut räcker inte för att vända utvecklingen. Vilka åtgärder som vidtas de närmaste åren är avgörande, även på lång och mycket lång sikt, säger Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI.

–  Det kommer bli svårt att undvika 1,5 graders global uppvärmning, men alla länder måste göra sitt yttersta för att nå uppsatta mål – det gäller även Sverige. Det krävs en mix av styrmedel för att lyckas och rapporten innehåller mycket att hämta för dem som jobbar med policyutveckling, säger Daniel Engström Stenson på Naturvårdsverkets klimatavdelning.

Några viktiga budskap

Syntesrapporten är omfattande. I dess sammanfattning för beslutsfattare (SPM) sammanfattas huvudbudskapen. Starkt kondenserat handlar dessa om att:

  1. Det finns en snabbt krympande möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C eller långt under 2°C och för att säkerställa en livskraftig och hållbar framtid för alla.
  2. Klimatförändringarna orsakar redan negativa omfattande och alltmer oåterkalleliga förluster och skador på naturen och mänskliga system, vilket också försvårar att åstadkomma hållbar utveckling.
  3. Nuvarande klimatåtgärder både utsläppsminskning och anpassning är inte tillräckliga för klimatmålen eller att förebygga risker och skador.
  4. Det finns en lång rad genomförbara alternativ för ökad klimatambition, både utsläppsminskning och anpassning.
  5. De beslut och åtgärder som vi fattar under detta årtionde kommer att få konsekvenser för flera generationer under århundraden och längre.

Mer information