20 miljoner i bidrag till ideella miljöorganisationer

2023-03-02 NYHET Naturvårdsverket har sedan 2011 betalat ut bidrag till ideella miljöorganisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2023.

I år är det 39 organisationer som delar på 20 miljoner kronor. I enlighet med Naturvårdsverkets regleringsbrev går 5 miljoner kronor av dessa till Håll Sverige Rent, för arbete med att generera och förmedla kunskap som bidrar till minskad nedskräpning. 5 miljoner kronor går till organisationen AirClim, för deras arbete med att skapa och förmedla kunskap i syfte att minska utsläppen av luftföroreningar, inklusive växthusgaser. Resterande medel fattar Naturvårdsverket beslut om.

- Bidragen stödjer civilsamhällets viktiga roll i miljöarbetet. Vi ser att det arbete som de aktuella organisationerna gör totalt sett bidrar till nästan samtliga miljömål. I detta ingår många viktiga aktiviteter som till exempel miljöövervakning av hotade arter, praktiskt naturvårdsarbete och informationsspridning om och engagemang i klimatfrågan, säger Tom Liffen, handläggare på Naturvårdsverkets kunskapssamordningsenhet.

Bidragen ges som organisationsbidrag, det vill säga generella bidrag som används till bland annat kostnader för kansli, administration eller anställda.

- Vi noterar att fler och fler organisationer uppmärksammar och söker bidrag och att antalet beviljade ansökningar nästan har dubblerats jämfört med 2020. En nyhet för i år är att vi beviljar medel till organisationer som jobbar med resurshushållning, återbruk och hållbart byggande, avslutar Tom Liffen.

Beslut om bidrag till ideella miljöorganisationer 2023 (pdf)

Kontakt

Tom Liffen, handläggare Kunskapssamordningsenheten, Tom.Liffen@Naturvardsverket.se, 010-698 13 09

Therésia Lindfors, handläggare Finansieringsenheten, Theresia.Lindfors@naturvardsverket.se, 010-698 14 55