17 plastbärkassar per person förbrukade vi i Sverige under 2022

2023-05-30 NYHET Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 17 kassar per person under 2022. Det är en liten ökning från 2021 då siffran låg på 14 kassar per person. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken per person år 2025.

Under 2022 tillverkades eller fördes 206 miljoner plastkassar in på den svenska marknaden. Av dessa var 176 miljoner de tunna plastkassar som ingår i EU:s minskningsmål.

Förbrukningen av plastbärkassar sjönk från 83 stycken/person och år 2017 till 14 stycken/person och år 2021 för att sedan öka lite till 17 stycken/person 2022. Den årliga förbrukningen har därmed minskat med 66 kassar per person.  

Målet inom EU är att senast år 2025 få ner förbrukningen till 40 stycken/person. Om Sverige lyckas hålla nuvarande nivå till 2025 innebär det att målet nås med råge.

Under 2022 tillgängliggjordes i Sverige 3 mycket tunna plastbärkassar per person (av typen fruktpåsar med en väggtjocklek om 0–15 mikrometer). Även dessa kassar har minskat kraftigt sedan 2020, från 48 per person, men ökat något sedan 2021. De mycket tunna kassarna ingår inte i minskningsmålet. 

De tjocka plastkassarna (vilket motsvarar den tjockare typen som kan köpas i till exempel klädaffärer) uppgick till 11 miljoner stycken 2022 vilket är liten ökning jämfört med 2021, och det motsvarar en kasse per person både 2021 och 2022.

Den 1 maj 2020 infördes en skatt på plastbärkassar och Naturvårdsverket konstaterar att detta styrmedel har haft stor påverkan på förbrukningen av plastbärkassar i Sverige. 

Statistiken rapporteras in av berörda aktörer och summeras av Naturvårdsverket så att det går att följa upp målet om att minska mängden plastbärkassar. 

Mer information

Kontakt

Agnes Willén, samordnare avfallsstatistik, Miljö- och avfallsanalysenheten, 010-698 12 59, agnes.willen@naturvardsverket.se

Fakta och argument för minskad användning

Den bästa kassen är den som används flest gånger

Om vi använder en bärkasse flera gånger, oavsett material, bidrar vi till en hållbar och resurseffektiv användning och tär mindre på jordens resurser. 

Tänk på att det du väljer att stoppa i kassen har mycket större miljöpåverkan än själva pappers- eller plastbärkassen.

Släng sopor i tunnare påsar

Om du använder plastkassen att slänga sopor i, då är den tunnare sortens soppåsar som köps på rulle i butik det bästa alternativet. Speciellt om de är tillverkade av återvunnen råvara. Dels kräver de inte lika mycket energi vid tillverkning som tjockare plastpåsar, dels ger de mindre avfall eftersom de är tunnare. Då kan du också använda den tjockare kassen igen, flera gånger. Bättre både för plånboken och för miljön.

Nedskräpning och mikroplaster

Plastbärkassar är en källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen när de med tiden bryts ner i mindre bitar, mikroplast, som kan finnas kvar i hav och sjöar i hundratals år. Inte heller så kallad nedbrytbar eller komposterbar plast får slängas i naturen. 

Tänk på djuren

Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i hav och natur.