Strandskyddsbeslut

Beslut om dispenser och upphävande av strandskydd. Naturvårdsverket har årligen sedan 2010 rapporterat strandskyddsstatistik till regeringen, sedan 2011 är den enhetligt jämförbar.

Naturvårdsverket redovisar statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas beslut i ärendeden om upphävande och dispens från strandskyddet samt tillsynsbeslut i strandskyddsärenden.

Av redovisningarna framgår hur många upphävanden och dispenser samt tillsynsbeslut som länsstyrelserna och kommunerna har beslutat om, fördelat på kommuner.

Här kan du läsa mer om skyddsformen strandskydd

Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2021 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 641 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 831 åtgärder medgivits och 206 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2021 har kommunerna fattat beslut om 6 001 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 8 552 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 819 av de 8 552 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2020 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 527 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 700 åtgärder medgivits och 143 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2020 har kommunerna fattat beslut om 5 518 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 7 514 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 711 av de 7 514 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Under 2019 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 568 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 796 åtgärder medgivits och 146 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2019 har kommunerna fattat beslut om 5 055 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 7 015 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 447 av de 7 015 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Under 2018 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 505 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 664 åtgärder medgivits och 159 åtgärder har avslagits.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2018 har kommunerna fattat beslut om 4989 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 6788 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 374 av de 6788 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Under 2017 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 522 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 697 åtgärder medgivits och 100 åtgärder har avslagits.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2017 har kommunerna fattat beslut om 4938 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 6506 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 415 av de 6506 åtgärder som kommunen tidigare har medgivit.

Redovisning 
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Under 2016 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 488 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 661 åtgärder medgivits och 115 åtgärder har avslagits.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2016 har kommunerna fattat beslut om 4870 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 6280 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna överprövat sammanlagt 552 beslut dvs. 11 procent av kommunernas beslut om dispens, och helt eller delvis upphävt 272, dvs. 49 procent av de överprövade besluten.

Redovisning 

Uppföljningen av strandskyddsbesluten är en återrapportering i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2016. Länsstyrelserna har lämnat underlag till sammanställningen. Naturvårdsverket har inte gjort någon analys av statistiken.

Länsstyrelsernas beslut

 Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvars-anläggningar. Under 2015 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 461 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 501 åtgärder medgivits och 104 åtgärder har avslagits.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2015 har kommunerna fattat beslut om 4584 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 5943 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna överprövat sammanlagt 709 dvs. ungefär 15 procent av kommunernas beslut om dispens och helt eller delvis upphävt 247, dvs. knappt 35 procent av de överprövade dispenserna.

Redovisning 

Uppföljningen av strandskyddsbesluten är en återrapportering i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2015. Tidigare år har uppföljningen redovisats som ett regeringsuppdrag. Länsstyrelserna har lämnat underlag till sammanställningen. Naturvårdsverket har inte gjort någon analys av statistiken.

Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Under 2014 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 483 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 672 åtgärder medgivits och 83 åtgärder har avslagits.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2014 har kommunerna fattat beslut om 4216 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 5465 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna överprövat sammanlagt 595 dvs. 14 procent av kommunernas beslut om dispens och upphävt 291, dvs. 5 procent av de åtgärder som kommunerna medgivit i besluten om dispens.

Nytt i uppföljningen

I år redovisas även statistik för antalet tillsynsbeslut som kommuner och länsstyrelser beslutat om, samt om en särskild inventering har utförts som ett led i bedömningen av strandskyddets syften.

Redovisningen

Återrapporteringen redovisades den 31 mars 2015.

Redovisningen (pdf, 864 kB)

Bilaga 1 (pdf, 494 kB)

Bilaga 2 (pdf, 493 kB)

Uppföljningen av strandskyddsbesluten är ett regeringsuppdrag i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2012. Länsstyrelserna har lämnat underlag till sammanställningen. Naturvårdsverket har inte gjort någon analys av statistiken.

Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelserna fattar beslut om dispens och upphävande när området omfattas även av annat områdesskydd såsom naturreservat eller nationalpark eller då det rör byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg.

Under 2011 har länsstyrelserna fattat 488 beslut om medgivande eller avslag till dispens från strandskyddet. I en dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 549 åtgärder medgivits och 126 åtgärder har avslagits. Den vanligaste åtgärden som medgivits är byggande av brygga/pir (104). Det vanligast angivna särskilda skälet för dispens är att området redan tagits i anspråk.

Länsstyrelserna har beslutat om totalt 21 upphävande av strandskyddet under 2011.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens och upphävande i de allra flesta fall, undantaget de fall där länsstyrelserna har beslutanderätten (se ovan).

Under 2011 har kommunerna har fattat beslut om 3 962 dispenser från strandskyddet. Antalet avslag är inte redovisat. I en dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 4 449 åtgärder medgivits. Den vanligaste åtgärden som medgivits är byggande av bostadshus (1 179). Det vanligast angivna särskilda skälet för dispens är att området redan tagits i anspråk.

Kommunerna har beslutat om totalt 154 upphävanden av strandskyddet i detaljplan under 2011.

Överprövning av kommunbeslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna överprövat sammanlagt 465, cirka 12 procent, av kommunernas beslut om dispens och upphävt 177, cirka 4,5 procent.

Redovisning