Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023

Pojkar på äventyr i skog med fallna träd och bäck. Risvedens naturreservat, Västergötland
Granskad: ‎den ‎19‎ ‎januari‎ ‎2023

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den utvärdering som gjordes 2019. Men vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av miljömålen.

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 är den sjätte i sitt slag sedan riksdagen beslutade om miljömålen år 1999. Den är en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och tillståndet i den svenska miljön. Den fördjupade utvärderingen ska redogöra för förutsättningarna att nå miljömålen och utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för regeringens politik och prioriteringar. Även andra aktörer kan hämta stöd och underlag för sitt miljöarbete i redovisningen.

Den fördjupade utvärderingen innehåller övergripande slutsatser om tillståndet i miljön och en översiktlig redovisning av utvecklingen för generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen.

Seminarium om Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023 (youtube.com)

Når vi målen?

Rapport

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023

Här kan du ladda ner hela rapporten som ett pdf-dokument.

Till rapporten
Två barn i skogen

Underlagsrapporter till den fördjupade utvärderingen

Här hittar du alla rapporter som utgjort underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2023.

Underlagsrapporter

Läs mer