Utmaningar för den svenska jaktetiken

Hur förändras människans relation till djur i ett postmodernt samhälle, och vilken roll får jakten? Det är centrala frågor i forskningsprojektet om jaktetik.

I projektet ska dagens utmaningar för den svenska jaktetiken kartläggas, bland annat genom en intervjustudie. Därefter ska de etiska principer som ligger bakom jaktetiken analyseras.

Ett mål för projektet är att visa hur jägare kollektivt kan jobba med frågor kring jaktetik. En annan fråga är hur dagens jaktetik påverkar förvaltningen och det formella regelverket.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 1 200 000 kronor i anslag för 2018.

Pågår

2018

Kontaktpersoner

Erica von Essen, SLU
erica.von.essen@slu.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se

Hitta vidare