Scandcam 2

Viltkameror har blivit ett vanligt verktyg i viltförvaltningen, bland annat som en inventeringsmetod under snöfattiga vintrar. Scandcam 2 har som mål att utveckla ett gemensamt system för kameraanvändning i viltförvaltningen.

Hur påverkas däggdjurssamhällen av förändringar i djurens miljö – och hur kan ett bra inventeringsverktyg för att övervaka en sådan utveckling se ut? Forskningsprojektet Scandcam vill besvara frågor om hur däggdjurssamhällen påverkas av förändringar i djurens miljö genom att jämföra kameraövervakning med traditionell inventering. Forskarna tittar framförallt på klövvilt, lodjur och småviltarter.  

Viltforskningsprojektet Scandcam inleddes 2017 och har sedan dess fått forskningsmedel för ytterligare en treårsperiod. 

Youtube video

I filmen berättar John Odden, Norsk institutt for naturforskning (NINA), och Nelly Grönberg, länsstyrelsen i Västra Götaland, om hur forskning och förvaltning har samarbetat i användningen av viltkameror i lodjursinventeringen.

Fullständig titel

Scandcam 2: Mot en gemensam viltövervakning med ett nätverk av viltkameror.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med sammanlagt 3 120 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Mer information

På Norsk instutt for naturforsknings webbplats kan du se var kamerorna är placerade och bilder från dem.

Viltkamera (nina.no)

Kontakt

Tim Hofmeester, Sveriges lantbruksuniversitet, tim.hofmeester@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se