Viltforskning

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden används för att utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.

Forskningsområden

  Utlysning

  Forskning om afrikansk svinpest hos vildsvin

  Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för viltförvaltningens hantering av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige.

  Sök forskningsmedel ur Viltvårdsfonden
  Två vildsvin i skogen.

  Forskningsfinansiering

  Syftet med den forskning som finansieras via Naturvårdsverkets medel ur Viltvårdsfonden är att utveckla vetenskapligt baserad kunskap för hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Denna kunskap är ett viktigt stöd för Naturvårdsverket som nationellt ansvarig myndighet för vilt och jakt, för Länsstyrelserna i den regionaliserade viltförvaltningen och för Svenska Jägarförbundet i uppdraget att leda den praktiska jakt- och viltvården i Sverige.

  Naturvårdsverket tilldelas årligen medel via Viltvårdsfonden från Näringsdepartementet för forskningsfinansiering. Forskningsmedel utlyses i konkurrens i juni–september varje år och forskare från universitet och högskolor kan då söka medel i anslutning till den utlysningsperiod som finns annonserad på Naturvårdsverkets webbplats. Forskningens inriktning och ramar framgår av aktuell forskningsstrategi.

  Forskningsstrategi

  Forskningen tar sin utgångspunkt i prioriterade frågor där det behövs en kunskapsuppbyggnad till stöd för viltförvaltningen och de finns beskrivna i forskningsstrategin. I viltforskningsstrategin för perioden 2021–2026 prioriteras följande forskningsområden:

  • Viltekologin och viltförvaltningens komplexitet: flerartsförvaltning, konflikt och samarbete samt storskaliga systemförändringar.
  • Verktyg och praktik inom viltförvaltningen: utveckling, test och kvalitetssäkring av övervakningsmetoder, teori och modellering, värdering och förebyggande av skador samt effekter av förvaltningen.

  Wildlife Environment and Society Research Strategy 2021–2026 (pdf 533 kB)

  Viltkommittén

  Den vetenskapliga kommittén för viltforskning – kallad Viltkommittén – är Naturvårdsverkets rådgivande expertkommitté i frågor kring forskning om vilt.

  Viltkommittén består av ledamöter som representerar viltförvaltningen på nationell, regional och lokal nivå samt forskare med kompetens inom olika vetenskapliga discipliner. Kommittén har forskarmajoritet. Dess huvudsakliga arbetsuppgift är att vetenskapligt och relevansmässigt värdera och prioritera forskningsansökningar enligt syftet med Viltvårdsfondens medel och aktuell forskningsstrategi.

  Ledamöter

  • Per Lundberg, Lunds universitet
  • Scott Newey, The James Hutton Institute, Storbritannien
  • Juliette Young, INRAE (Institut national de la recherche agronomique), Frankrike
  • Caroline Dickson, Länsstyrelsen Dalarna
  • Klas Allander, Naturvårdsverket
  • Anne Loison, Université Savoie Mont Blanc, Frankrike
  • Bodil Elmhagen, Svenska Jägareförbundet
  • Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundet

  Naturvårdsverkets forskningssekreterare Anders Lundvall är sekreterare i Viltkommittén och ansvarar för kommitténs löpande arbete.

  Anders Lundvall, Forskningssekreterare
  Telefon: 010-698 12 27
  anders.lundvall@naturvardsverket.se