Miljöforskningsanslaget

Naturvårdsverket arbetar löpande för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. Till vår hjälp har vi miljöforskningsanslaget. Ett anslag på cirka 94 miljoner kronor årligen som används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete.

För att hantera samhällets utmaningar är det viktigt att statsförvaltningen har tillgång till den bästa kunskapen. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar målmedvetet för att miljöpolitiken ska utvecklas, genomföras och att resultatet utvärderas.

Våra forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet och ligger nära myndigheternas uppdrag och ansvarsområden.

Forskningen kännetecknas av vetenskaplig kvalitet med hög praktisk miljörelevans. Arbetet utförs forskningsrådsliknande med utlysning av forskningsmedel i konkurrens och med granskning av vetenskaplig kvalitet och relevans.

Miljöforskningsanslaget – vår modell för samverkan mellan forskning och miljöförvaltning (pdf 4 MB)

Under 2019 genomförde Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten en större inventering av forskningsbehoven för att driva miljöarbetet framåt.

Forskningsbehoven kartlagda

Forskning i vår databas

I vår databas finns alla forskningssatsningar som Naturvårdsverket har finansierat via Miljöforskningsanslaget sedan 2007.

Sök i vår databas efter forskning

Miljöforskningsrådet

Miljöforskningsrådet ger Naturvårdsverket råd om satsningarnas inriktning och verkar för att Miljöforskningsanslaget hanteras på ett forskningsrådsliknande sätt.

Ledamöter
 • Ordförande: Mari Källersjö, professor, biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
 • Anne-Sophie Crépin, doktor, biträdande direktör, Beijer institutet
 • Björn-Ola Linnér, professor, klimatpolitik, Linköpings universitet
 • Camilla Sandström, professor, statsvetenskap, Umeå universitet
 • Fredrik Hannerz, chef Klimatanalysenheten, Naturvårdsverket
 • Håkan Wallander, professor, markbiologi och miljövetenskap, Lunds universitet
 • Johanna Farelius, biträdande chef Kretsloppsavdelningen, Naturvårdsverket
 • Lars Förlin, professor, zoofysiologi, Göteborgs universitet
 • Maria Widemo, chef Artenheten, Naturvårdsverket
 • Thomas Klein, chef Avdelningen för miljöanalys, Havs- och vattenmyndigheten
Adjungerade ledamöter
 • Sekreterare: Mats Andersson, chef Forskningsenheten, Naturvårdsverket
 • Susanne Eriksson, chef, Miljöuppföljningsenheten, Havs- och vattenmyndigheten

Kontakt

Mats Andersson, chef för Forskningsenheten
Telefon: 010-698 12 83
mats.andersson@naturvardsverket.se