Miljöforskningsanslaget

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎juni‎ ‎2024

Naturvårdsverket arbetar löpande för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. Till vår hjälp har vi miljöforskningsanslaget. Ett anslag på cirka 94 miljoner kronor årligen som används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete.

För att hantera samhällets utmaningar är det viktigt att statsförvaltningen har tillgång till den bästa kunskapen. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar målmedvetet för att miljöpolitiken ska utvecklas, genomföras och att resultatet utvärderas.

Våra forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet och ligger nära myndigheternas uppdrag och ansvarsområden.

Forskningen kännetecknas av vetenskaplig kvalitet med hög praktisk miljörelevans. Arbetet utförs forskningsrådsliknande med utlysning av forskningsmedel i konkurrens och med granskning av vetenskaplig kvalitet och relevans.

Miljöforskningsrådet

Miljöforskningsrådet ger Naturvårdsverket råd om satsningarnas inriktning och verkar för att Miljöforskningsanslaget hanteras på ett forskningsrådsliknande sätt.

Ledamöter

 • Ordförande: Mari Källersjö, professor, biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
 • Anne-Sophie Crépin, doktor, biträdande direktör, Beijer institutet
 • Camilla Sandström, professor, statsvetenskap, Umeå universitet
 • Roger Sedin, enhetschef, Luftenheten, Naturvårdsverket
 • Håkan Wallander, professor, markbiologi och miljövetenskap, Lunds universitet
 • Johanna Farelius, biträdande chef Kretsloppsavdelningen, Naturvårdsverket
 • Lars Sonesten, doktor, prefekt, Institutionen för vatten och miljö, SLU
 • Maria Widemo, chef Artenheten, Naturvårdsverket
 • Thomas Klein, chef Avdelningen för miljöanalys, Havs- och vattenmyndigheten
 • Tina Schmid Neset, professor, Linköpings Universitet

Adjungerade ledamöter

 • Sekreterare: Mats Andersson, chef Forskningsenheten, Naturvårdsverket
 • Ulrika Siira, chef, Miljöuppföljningsenheten, Havs- och vattenmyndigheten

Kontakt

Mats Andersson, chef för Forskningsenheten
Telefon: 010-698 12 83
mats.andersson@naturvardsverket.se