Beslut om skydds- och licensjakt på gråsäl

Beslutad tilldelning av antalet gråsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om skyddsjakt efter gråsäl. 

Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

  • 20 april till 20 maj 2022.
  • 6 juni 2022 till och med den 15 januari 2023.

Rapportera in fälld säl

Antal rapporterade fällda gråsälar 2022–2023

Totalt får 2 000 gråsälar fällas i en gemensam kvot för de län där licensjakten får bedrivas. 

Uppdaterad: 2022-11-16 kl. 15:24

Län Rapporterats fällda
Norrbotten 5
Västerbotten 12
Västernorrland 44
Gävleborg 54
Uppsala 68
Stockholm 148
Södermanland 89
Östergötland 76
Kalmar 79
Gotland 28
Blekinge 20
Skåne 24
Totalt av 2 000 647

Provtagning gråsäl, från och med den 1 september

Provtagning gråsäl, från och med den 1 september. Totalt ska provtagning göras på 100 gråsälar fördelat enligt nedan.

Uppdaterad: 2022-11-15 kl. 08:35

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Norrbottens län - Uppsala län 50 Tillfälligt stängd provtagning
Stockholms län - Östergötlands län 25 Beslutat antal inrapporterat – provtagning avslutad.
Kalmar län - Skåne län 25 Beslutat antal inrapporterat – provtagning avslutad 
Totalt 100 81

Provtagning för dietanalys

I länen Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne kan kontakt tas med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för information kring provtagning för dietanalys. Denna provtagning är kopplad till utveckling av en ekologisk analysmodell för centrala Östersjön. Ersättning kan ges för denna frivilliga provtagning.

Kontaktuppgifter till SLU

Karl Lundström. Tel: 010 - 478 41 38, karl.lundstrom@slu.se

Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning.