Licensjakt på gråsäl

Granskad: ‎den ‎17‎ ‎maj‎ ‎2024

Beslutad tilldelning av antalet gråsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Varje person som jagar med stöd av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt ska känna till och följa samtliga villkor för jakten. 

Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om skyddsjakt efter gråsäl.  

Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

  • Från och med 20 april till och med den 20 maj 2024.
  • Från och med 6 juni 2024 till och med den 15 januari 2025

Rapportera in fälld säl

Antal rapporterade fällda gråsälar 2024–2025

Totalt får 750 gråsälar fällas i en gemensam kvot i de län där licensjakten får bedrivas. 

Län Rapporterats fällda
Norrbotten  
Västerbotten 2
Västernorrland 3
Gävleborg

27

Uppsala 4
Stockholm 17
Södermanland 54
Östergötland 41
Kalmar 49
Gotland 17
Blekinge  
Skåne 1
Totalt av 750 215

Provtagning gråsäl, från och med den 28 augusti

Provtagning gråsäl, från och med den 28 augusti. Totalt ska provtagning göras på 100 gråsälar fördelat enligt nedan.

Uppdaterad: 

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Norrbottens län - Uppsala län 50  
Stockholms län - Östergötlands län 25  
Kalmar län - Skåne län 25  
Totalt 100  

Provtagning för dietanalys

I länen Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne kan kontakt tas med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för information kring provtagning för dietanalys. Denna provtagning är kopplad till utveckling av en ekologisk analysmodell för centrala Östersjön. Ersättning kan ges för denna frivilliga provtagning.

Kontaktuppgifter till SLU

Karl Lundström. Tel: 010 - 478 41 38, karl.lundstrom@slu.se

Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning.

 

Län Rapporterats fällda
Norrbotten 14
Västerbotten 18
Västernorrland 47
Gävleborg

54

Uppsala 61
Stockholm 135
Södermanland 149
Östergötland 103
Kalmar 54
Gotland 65
Blekinge 8
Skåne 19
Totalt av 750 727
Antal rapporterade fällda gråsälar 2023–2024