Grön infrastruktur för levande landskap

I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och använda landskapets miljöer obehindrat. Den bidrar till att upprätthålla och stärka ekosystemen och främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2019Sidansvarig: Ingrid Johansson Horner