Varg, population Skandinavien

Resultaten från inventeringsperioden 2021/22 visar att det finns cirka 540 vargar i Skandinavien. Ungefär 460 av dem finns i Sverige.

   Ökning för tredje säsongen i rad

   Under vintern 2021/22 dokumenterades 83 familjegrupper och revirmarkerande par (vargrevir) i Skandinavien.

   Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden (1 oktober–31 mars) 2021/22 beräknas till cirka 540 inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 427 och 702 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar till cirka 460, med ett konfidensintervall mellan 364 och 598. Detta är det högsta antal vargar som noterats sedan inventeringarna startade följt av säsongen 2014/2015 då antalet uppskattades till 415 vargar.

   Vad visar staplarna?

   Diagrammet visar antal dokumenterade familjegrupper och revirmarkerande par i Skandinavien sedan vintern 1998/99 fram till 2021/22. Siffrorna motsvarar summan för hela inventeringsperioden där även de vargar som dött under inventeringsperioden räknats med.

   Vid den senaste inventeringen vintersäsongen 2021/22 registrerades det totalt 55 familjegrupper samt 28 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 55 familjegrupperna var 42 registrerade endast i Sverige och nio av familjegrupperna var gränsöverskridande. Fyra av familjegrupperna registrerades endast i Norge.

   Läs hela inventeringsrapporten för 2021/2022 (nina.no)

   Läs mer om inventeringen av vargar under fliken ”Om data”.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket