Varg, population Skandinavien

Resultaten från inventeringsperioden 2020/21 visar att det finns cirka 480 vargar i Skandinavien. Ungefär 395 av dem finns i Sverige.

  Viss ökning för andra säsongen i rad

  Under vintern 2020/21 dokumenterades 75 familjegrupper och revirmarkerande par (vargrevir) i Skandinavien.

  Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden (1 oktober–31 mars) 2020/21 beräknas till cirka 480 inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 379 och 624 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar till cirka 395, med ett konfidensintervall mellan 312 och 513.

  Vad visar staplarna?

  Diagrammet visar antal dokumenterade familjegrupper och revirmarkerande par i Skandinavien sedan vintern 1998/99 fram till 2020/21. Siffrorna motsvarar summan för hela inventeringsperioden där även de vargar som dött under inventeringsperioden räknats med.

  Vid den senaste inventeringen vintersäsongen 2020/21 registrerades det totalt 48 familjegrupper samt 27 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 48 familjegrupperna var 36 registrerade endast i Sverige och sju av familjegrupperna var gränsöverskridande. Fem av familjegrupperna registrerades endast i Norge.

  Läs mer om inventeringen av vargar under fliken ”Om data”.

  ANSVARIG MYNDIGHET

  • Naturvårdsverket