Varg, population Skandinavien

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Resultaten från inventeringsperioden 2023/24 visar att det finns cirka 440 vargar i Skandinavien. Ungefär 375 av dem finns i Sverige.

   Färre vargar än förra året

   Under vintern 2023/24 dokumenterades 76 familjegrupper och revirmarkerande par (vargrevir) i Skandinavien.

   Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden (1 oktober–31 mars) 2023/24 beräknas till cirka 440 inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 348 och 572 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar till cirka 375, med ett konfidensintervall mellan 296 och 487. Vargstammen i Sverige har minskat jämfört med i fjol då resultatet från inventeringen blev 450 vargar.

   Vad visar staplarna?

   Diagrammet visar antal dokumenterade familjegrupper och revirmarkerande par i Skandinavien sedan vintern 1998/99 fram till 2023/24. Siffrorna motsvarar summan för hela inventeringsperioden där även de vargar som dött under inventeringsperioden räknats med.

   Vid den senaste inventeringen vintersäsongen 2023/24 registrerades det totalt 46 familjegrupper samt 30 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 46 familjegrupperna var 38 registrerade endast i Sverige och tre av familjegrupperna var gränsöverskridande. Fem av familjegrupperna registrerades endast i Norge.

   Läs hela inventeringsrapporten för 2023/2024 (nina.no)

   Läs mer om inventeringen av vargar under fliken ”Om data”.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket