Bly i fisk

Bly är ett miljögift som kan skada nervsystemet hos människor. Användningen av bly har minskat kraftigt på senare tid. Halten i sill/strömming är därför betydligt lägre nu än för drygt 20 år sedan. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet kust och hav.

   Bly har under en lång tid använts till en rad olika ändamål, till exempel i bilbatterier, ammunition och som pigment i färger. Under större delen av 1900-talet användes det som tillsats i bensin. Den höga användningen har medfört att stora mängder spridits i miljön. Bly kan skada nervsystemet hos både djur och människor, och barn är särskilt känsliga.

   Förekomsten av bly i sill/strömming är betydligt lägre nu än för lite drygt tjugo år sedan. Från början av 1980-talet syns en tydligt minskande trend där halterna har sjunkit med 3–6 procent per år. Halterna är generellt högre i södra Egentliga Östersjön än de är i Bottenhavet, Bottenviken och Västerhavet. 

   Blyfri bensin gav resultat

   Nyanvändningen av bly har minskat kraftigt sedan Sverige och många andra länder förbjudit tillsättning av bly i bensin. Förbudet infördes 1995 och har sannolikt bidragit till att förekomsten har minskat i miljön. Samtidigt har även de industriella utsläppen minskat, liksom användningen av bly i färger.

   Betydelsefulla källor för spridning av bly till miljön i dag är ammunition och blysänken för fiske. Det är förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark och över grunda delar av öppet vatten.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Hav i balans samt levande kust och skärgård
   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket