Bly i fisk

Bly är ett miljögift som kan skada nervsystemet hos människor. Användningen av bly har minskat kraftigt på senare tid. Halten i sill/strömming är därför betydligt lägre nu än för drygt 20 år sedan. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet kust och hav.

  • Bly har under en lång tid använts till en rad olika ändamål, till exempel i bilbatterier, ammunition och som pigment i färger. Under större delen av 1900-talet användes det som tillsats i bensin. Den höga användningen har medfört att stora mängder spridits i miljön. Bly kan skada nervsystemet hos både djur och människor, och barn är särskilt känsliga.

   Förekomsten av bly i sill/strömming är betydligt lägre nu än för lite drygt tjugo år sedan. Från början av 1980-talet syns en tydligt minskande trend där halterna har sjunkit med 3–6 procent per år. Halterna är högre i södra Egentliga Östersjön än de är i Bottenhavet, Bottenviken och Västerhavet. 

   Blyfri bensin gav resultat

   Nyanvändningen av bly har minskat kraftigt sedan Sverige och många andra länder förbjudit tillsättning av bly i bensin. Förbudet infördes 1995 och har sannolikt bidragit till att förekomsten har minskat i miljön. Samtidigt har även de industriella utsläppen minskat, liksom användningen av bly i färger.

   Betydelsefulla källor för spridning av bly till miljön i dag är ammunition och blysänken för fiske. Det är förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark och över grunda delar av öppet vatten.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Hav i balans samt levande kust och skärgård
   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket