Bidrag

LONA – Friluftsliv

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för projekt för att gynna det lokala friluftslivet. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer.

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Vad kan jag söka för?

Lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Ansökningsperiod

Ansökan är inte öppen.

En del av de medel som regeringen satsar på naturvård fördelas till åtgärder inom LONA, exempelvis till projekt som handlar om friluftsliv. LONA-projekt som gäller friluftsliv kan få upp till 50 procent av kostnaden finansierad.

Friluftslivet ger oss bättre hälsa och förståelse för naturen. Naturmiljöer är till för alla och därför är det bra om så många LONA-projekt som möjligt även uppnår en grundläggande nivå av tillgänglighet. LONA-bidrag kan man få för åtgärder som underlättar för fler att komma ut i naturen. Inom LONA-friluftsliv kan man också få bidrag för åtgärder som handlar om att locka ut invånare i naturen, kanske med hjälp av ett fågeltorn, ett vindskydd eller varför inte en led?

Ansökningsförfarandet är detsamma som för bidrag inom ordinarie LONA, vilket du kan läsa mer om här:

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Exempel på åtgärdertyper som kan beviljas bidrag

  1. Kunskapsuppbyggnad – exempelvis inventeringar av naturområden och framtagande av underlag för att gynna friluftslivet i dessa områden.
  2. Framtagande av andra underlag – exempel på detta kan vara kommunala naturvårdsprogram och friluftsplaner.
  3. Processen kring arbete med lokala naturreservat – till exempel kostnader för värdering, förhandling, framtagande av skötselplan och gränsmarkering (dock inte markåtkomst).
  4. Vård och förvaltning – skötsel av natur och/eller åtgärder för att gynna friluftsliv i natur- och kulturmiljöer (spänger, stigar, fågeltorn, rastplatser och liknande).
  5. Restaurering – återställande av naturtyper eller artbestånd.
  6. Information och folkbildning – informationssatsningar kring friluftsliv så som skyltar, naturskoleverksamheter och guidningar.

Folder om Lokala naturvårdsbidrag inom friluftsliv

Skriv ut foldern på både fram- och baksida och vik sedan i tre delar. Lätt att ta med. Det är på lokal nivå det händer!

LONA – Bidrag till lokala friluftsprojekt

Exempel på LONA-projekt

I LONA-tjänsten hittar du pågående och avslutade projekt kopplat till friluftsliv. Bli inspirerad att starta ett projekt i din kommun!

Sök projekt i LONA-tjänsten

Film om LONA-bidrag för att främja friluftsliv

Youtube video

Inspiration inför ansökningar kring friluftsliv

Under 2021 anordnade ett seminarium med fokus på friluftsliv:

Dokumentation: Inspirationsdagar inför LONA-ansökan | Externwebben (slu.se)

Under 2022 anordnades ett seminarium med fokus på leder: 

Dokumentation: Inspirationswebbinarium inför LONA-ansökan | Externwebben (slu.se)

Läs mer om friluftsliv