Lokala naturvårdens dagar

Under LONA-dagarna, alltid sista helgen i augusti, visar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva naturen.

Syftet med LONA-dagarna är bland annat att belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård, både för den enskilda invånaren och för samhället i stort. Under LONA-dagarna visar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva naturen.

LONA-dagarna ger dig som medborgare en chans till inblick i arbetet som pågår och inspiration att själv engagera dig i dessa frågor. Att ha tillgång till ”nära natur” i vardagen, kanske för att ta en promenad, leka, träna eller bara njuta, är en viktig del för vårt välmående. I begreppet naturvård vägs även aspekter gällande tillgänglighet, folkhälsa och friluftsliv in.

Naturvårdsverket uppmuntrar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer över hela landet att arrangera aktiviteter under Lokala Naturvårdens dagar. Till exempel kan LONA-projekt eller andra insatser för naturvården eller friluftslivet visas upp. Genom arrangemangen får du som medborgare insyn i och kännedom om vad som genomförs i din närhet.

Planera för LONA-dagarna

Vill du diskutera vad ni kan göra för arrangemang på LONA-dagarna? Om du är initiativtagare till ett LONA-projekt så kontaktar du representanten för LONA på din kommun för att gå vidare med dina planer. Är du kommunrepresentant kan du kontakta LONA-samordnaren på din länsstyrelse eller besöka din länsstyrelses webbplats.

Kontaktpersoner på länsstyrelserna för LONA (pdf 99 kB)

Vissa år ordnas en inspirationsdag inför LONA-dagarna. Syftet är att inspirera fler kommuner och föreningar att arrangera aktiviteter och även presentera hur de på bästa sätt kan använda naturvägledning för att nå ut med sina budskap och skapa lyckade arrangemang. År 2020 ordnades inspirationsdagen i form av ett webbinarium som arrangerades tillsammans med SLU Centrum för naturvägledning (CNV).

Naturvägledning hos Centrum för naturvägledning, SLU

Stöd och inspiration

Ta del av LONA-dagarna

Naturvårdsverket sammanställer aktiviteterna som ordnas under LONA-dagarna på sin webbplats. Sammanställningen kan även omfatta aktiviteter som sker vid andra tillfällen. Oftast publiceras även en nyhet som informerar om att det är dags för LONA-dagarna och vilka aktiviteter som arrangeras. Naturvårdsverket ser även gärna att kommuner, länsstyrelser och föreningar marknadsför LONA-dagarna i sina kanaler.

Inspiration inför Lokala naturvårdens dagar

Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning arrangerar webbinarier om hur kommuner och deras samarbetspartners kan arbeta, informera om och skapa engagemang kring det lokala naturvårds- och friluftslivsarbetet.

Under webbinariet 2020 gavs inspiration och konkreta tips på vad och hur du kan göra för att få till en lyckad aktivitet, bland annat med hjälp av naturvägledning.

Se inspelningen från webbinariet på Youtube