Skrivarstöd till projekt inom natur och biologisk mångfald

Det finns möjlighet att ansöka om skrivarstöd för att ta fram en LIFE-ansökan inom natur och biologisk mångfald. Ansökningstiden är öppen fram till och med den 14 februari 2022.

Inom LIFE-programmet kan man bland annat genomföra restaureringar av Natura 2000-områden, arbete med gröninfrastruktur, bekämpning av invasiva arter, utveckla nya metoder för att gynna biologisk mångfald och förvalta hotade arter. Från 2021 gäller ett nytt LIFE-program, och de exakta villkoren som gäller för ansökningarna kommer att framgå av EU-kommissionens hemsida.

Naturvårdsverket vill uppmuntra länsstyrelser och andra organisationer att söka medel från LIFE-programmet för projekt som bidrar till att uppfylla myndighetens uppdrag, att genomföra åtgärder för värdefull natur. Därför kan projekt med inriktning mot natur och biologisk mångfald söka skrivarmedel från Naturvårdsverket.

Läs mer om villkor och kriterier och hur ansökan går till (pdf 134 kB)

Relaterade sidor