Bidrag till företag

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎juni‎ ‎2024

Här finns information om hur du söker bidrag från Ladda bilen för ett företag.

Ansök om bidrag

Du som ansöker ska vara firmatecknare alternativt vara ombud för firmatecknaren.

1. Fyll i de blanketter som ska bifogas

2. Ansök via e-tjänst

E-tjänst: Ansökan för företag

E-tjänsten hämtar automatiskt uppgifter från Bolagsverket och Lantmäteriet. Er fastighet behöver alltså finnas där för att det ska vara möjligt att använda e-tjänsten.

Har du ej möjlighet att använda e-tjänsten? Följ instruktionerna här nedan för hur du ansöker via blankett, i avsnittet Företag som inte äger fastighetsbeteckningen.

Därför måste du ange tidigare stöd

Om din organisation tidigare fått statligt stöd så är det inte säkert att ni kan få bidrag från Ladda bilen. Därför behöver ni fylla i blanketten om tidigare erhållet stöd.

Läs mer om regelverket för Ladda bilen-bidrag

1. Gör klart intyg och fyll i de blanketter som ska bifogas

2. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten

Ansökningsblankett (pdf)

Här kan du se ett exempel på hur en korrekt ifylld ansökan ska se ut:

Exempel på en korrekt ifylld ansökan (pdf)

3. Skicka in er ansökan

Skicka ansökan till kundtjanst@naturvardsverket.se

Därför måste du ange tidigare stöd

Om din organisation tidigare fått statligt stöd så är det inte säkert att ni kan få bidrag från Ladda bilen. Därför behöver ni fylla i blanketten om tidigare erhållet stöd.

Läs mer om regelverket för Ladda bilen-bidrag

Vill du återta inskickad ansökan?

Har du fått ett beslut och inte skickat in begäran om utbetalning kan du återkalla ansökan. Klicka på länken och följ instruktionerna.

E-tjänst: Återta ansökan

Om du inte kan använda e-tjänsten, skicka ett mejl till kundtjanst@naturvardsverket.se

Skriv ”återkallelse av ansökan” i ämnesraden, följt av ärendenumret NV-##-###### och/eller 20##NV#####.

Begär utbetalning

När ni fått ett beslut kan ni begära utbetalning av ert Ladda bilen-bidrag. Så här gör du:

1. Samla handlingar och fyll i de blanketter som ska bifogas

 • Detaljerat kostnadsunderlag.
  Hänvisar er faktura till en offert skall denna också bifogas.
 • Intyg om att ni ej har avdragsrätt för momsen.
  Detta gäller enbart om ni avser söka bidrag för momsen och ni samtidigt finns registrerade i momsregistret.
 • För enskild firma: styrkande dokumentation som visar att ert bolag existerar.
  Till exempel deklaration samt kvittens på att den är inskickad till Skatteverket.

Blankett om tidigare erhållet stöd (pdf)

Fullmakt (om du är ombud för firmatecknaren) (docx)

2. Begär utbetalning via e-tjänst

E-tjänst: Begäran om utbetalning företag

Kom ihåg att ange ärendenumret som står i beslutet NV-##-000000 i din ansökan.

E-tjänsten hämtar automatiskt uppgifter från Bolagsverket och Lantmäteriet. Er fastighet behöver alltså finnas där för att det ska vara möjligt att använda e-tjänsten.

När ni fått ett beslut kan ni begära utbetalning av ert Ladda bilen-bidrag.

1. Gör klart intyg och fyll i de blanketter som ska bifogas

 • Detaljerat kostnadsunderlag.
  Hänvisar er faktura till en offert skall denna också bifogas.
 • Intyg om att ni ej har avdragsrätt för momsen.
  Detta gäller enbart om ni avser söka bidrag för momsen och ni samtidigt finns registrerad i momsregistret.

Blankett om tidigare erhållet stöd (pdf)

2. Fyll i blanketten begäran om utbetalning

3. Skicka in er ansökan

Skicka ansökan till kundtjanst@naturvardsverket.se

Kom ihåg att ange ärendenummer. Ärendenumret finns i beslutsbrevet och ser ut så här: NV-##-######. Du kan också ha fått ärendenumret via mejl. Då ser det ut så här: 20##NV#####.

Ladda bilen

Lämna in handlingar i tid

Lägg märke till vilka tidsramar som anges för bidraget. När du söker bidrag behöver du lämna in efterfrågade handlingar i utsatt tid.

Läs om ansökningsprocessen
Elbilsladdare och en bil i bakgrunden

Frågor och svar

Ni behöver tillsammans med ansökan bifoga styrkande dokumentation på att ert bolag existerar. Till exempel deklarationen samt kvittensen på att den är inskickad till Skatteverket.

Det går inte som enskild firma att söka via e-tjänsten, vänligen använd er av en ansökningsblankett.

Om firmatecknare för kommanditbolaget är andra juridiska personer (en annan organisation), så kan ni inte skicka in en ansökan via e-tjänsten utan får använda er av en ansökningsblankett.

Nej, ett enkelt bolag kan inte beviljas bidrag då enkla bolag inte har egen rättshandlingsförmåga.

När momsen är avdragsgill och inte bokförs som en kostnad i er bokföring ska den i ansökan anges som 0 kr. Det är också det mest ekonomiskt fördelaktiga för er organisation.

Om momsen däremot inte kan dras av, dvs när den tas upp som kostnad i bokföringen, då är momsen är en slutgiltig kostnad som ska anges i ansökan.

Om ni är osäkra på vad som gäller för er, vänligen kontrollera det med er ekonomiska förvaltare, alternativt Skatteverket.

Är din organisation registrerad i momsregistret OCH ni ansöker om bidrag för momsen ska intyg om att ni ej har avdragsrätt för momsen lämnas in i samband med begäran om utbetalning.

Ärendenumret finns i beslutsbrevet och består av NV, bindestreck, följt av två siffror, bindestreck, följt av sex siffror (NV-##-000000).

Du kan också ha fått ärendenumret via mejl. Då ser det ut så här 20##NV#####.

Ja, ni kan få förlängt med 3 månader (maximalt två gånger). Skicka in begäran om förlängning till: kundtjanst@naturvardsverket.se

Ange ärendenummer och anledning till varför ni ansöker om förlängning.

Har du fått ett beslut och inte skickat in begäran om utbetalning kan du återkalla er ansökan via e-tjänsten återta ansökan.

Alternativt skickar du ett mejl till kundtjanst@naturvardsverket.se

Skriv i ämnesraden: återkallelse av ansökan och ärendenumret NV-##-###### och/eller 20##NV#####.

Det är antal laddpunkter som du ska ange. En laddbox där två fordon i taget kan ladda samtidigt räknas som två laddpunkter.

Ja, det är möjligt. Men det går endast att ha en pågående ansökan per fastighetsbeteckning under samma tillfälle.

Det går bra att göra flera olika installationer på olika fastighetsbeteckningar.

Har vi begärt en komplettering går det bra att svara i vändande mejl utan att ändra ämnesraden. Kom ihåg att svara inom utsatt tid annars kan din ansökan avslås.

Om du missat skicka en handling utan uppmaning från oss, går det bra att mejla dina handlingar till kundtjanst@naturvardsverket.se

Ange ert organisationsnummer eller ert ärendenummer om ni fått något sådant.

Under Fullmaktstagare

Som fullmaktstagare anges den person som signerat ansökan.

Under Fullmaktsgivare

Som fullmaktsgivare anges den person eller organisation som ger fullmakt till fullmaktstagaren.

Under Signaturer

Här signerar den eller dem som har tecknarrätt att ge fullmakten från fullmaktsgivare till fullmaktstagaren.

Om ni vet att ni inte kommer kunna genomföra installationen bör ni återkalla er ansökan.

Om giltighetstiden för beslutet tar slut så kommer ett beslut fattas om att inte betala ut bidraget.

Fyll i blanketten om tidigare erhållet stöd (Deminimisblanketten) på länken här nedan.

Blankett för tidigare erhållet försumbart stöd (Deminimisblanketten) (pdf 127 kB)

För att se vilka stöd som räknas som försumbara, se gärna Tillväxtverkets sammanställning här nedan. Är ni osäkra på om ett stöd ni mottagit ska räknas med så kan ni se i beslutet alternativt kontakta stödgivaren för det aktuella stödet.

Förteckning försumbara stöd (pdf, tillvaxtverket.se)

Ni kan posta er ansökan till:

Naturvårdsverket
Klimatklivsenheten för laddinfrastruktur
Box 690
831 27 Östersund

Årsomsättning = Organisationens inkomster under det aktuella året från försäljning och tjänster som avser den normala verksamheten efter avdrag för eventuella rabatter. Omsättningen ska beräknas exklusive mervärdesskatt och andra indirekta skatter.

Balansomslutning = Eget kapital + Skulder (Alternativt summa tillgångar – ska vara samma belopp).

Antal anställda = Årsarbetskrafter.

Ansök om Ladda bilen-bidrag