Informationsbrev från Utsläppshandel – EU ETS

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎april‎ ‎2023

I informationsbreven kan du läsa de senaste nyheterna om vad som händer i utsläppshandelssystemet. Utskicken riktar sig i första hand till verksamma inom EU ETS.

Informationsbrev skickas från Naturvårdsverkets Utsläppshandelsenhet löpande, vid behov.

Vem kan få informationsbreven?

Mejl om utsläppshandel riktar sig till verksamma inom EU ETS, i första hand till registrerade i utsläppshandelssystemet.

Andra berörda och intresserade kan prenumerera på informationsbrevet här

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill anmäla intresse för att få informationsbreven, kontakta:

euets@naturvardsverket.se

Ansvar

Ansvarig för innehållet är Roman Hackl, chef för Utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket. Redaktör: Pär Ängerheim