Dokumentation från informationsdagar

Här hittar du dokumentation från våra informationsdagar om utsläppshandel.

10 november 2022: Informations- och workshopdag för verksamhetsutövare

Presentation

7 oktober 2022: Informationsträff för verifierare

Presentation

14 januari 2022: Presentation av Naturvårdsverkets vägledning om tillgodoräknande av Biogas inom EU ETS

Youtube video

Presentation

21 december 2021: Information och frågestund för verifierare

Youtube video

Presentationer

18 november 2021: Informationsdag för verksamhetsutövare med fasta anläggningar

Youtube video

Presentationer

24 september 2021: Informationsdag för verifierare

Naturvårdsverket informerar, tillsammans med Energimyndigheten och SWEDAC om nyheter och information om vad som är på gång. Informationen riktar sig till ackrediterade verifierare.

Youtube video

Presentationer

14 januari 2021: EU ETS Reporting Tool

  • Information relaterad till införandet av EU ETS Reporting Tool för övervakningsplaner i januari 2021.
  • Genomgång av EU ETS Reporting Tool.

Presentation från webbinariet 14 januari 2021 (pdf 628 kB)

Youtube video

18 december 2020: Behörighet till EU ETS Reporting Tool

  • Övergripande information om övergången till EU ETS Reporting Tool och vad som omfattas av det nya systemet.
  • Hur du ansöker om behörighet till systemet, inkl. demo av Naturvårdsverkets e-tjänst för detta ändamål.
  • Nya rutiner för fullmaktshantering gällande ETS-ärenden när Naturvårdsverket är ansvarig myndighet.
  • Information om EU Login.

Presentation från webbinariet 18 december 2020 (pdf 200 kB)

Youtube video

16 december 2020: Verksamhetsnivårapportering

  • Genomgång av verksamhetsnivårapporten.
  • Hur och när inlämnandet av verksamhetsnivårapporten ska göras till Naturvårdsverket.

Presentation från webbinariet den 16 december 2020 (pdf 215 kB)

Youtube video

9 december 2020: Informationsdag för flygoperatörer inom EU ETS

Presentationer

1 december 2020: Informationsdag för verksamhetsutövare med fasta anläggningar

Presentationer

Film