Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett avtal för att skydda och utveckla miljön och naturen.

Den som äger marken och staten eller en kommun kommer överens om en viss ekonomisk ersättning mot att markägaren avstår från till exempel skogsbruk. 

Myndigheterna upprättar ett tidsbestämt kontrakt med markägaren och skapar en skötselplan där det definieras hur marken ska skötas. Avtalet utvärderas kontinuerligt och vid ett avtals slut kan ett nytt ta vid. Just nu ligger avtalen på maximalt 50 år, vilket är den längsta tid man lagsenligt kan binda sig i Sverige.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vägleder tillsammans om naturvårdsavtal. För markägaren ska det inte spela någon roll vilken myndighet man avtalar med.