Vägledning

Naturvårdsavtal

Vägledning om hur man kan gå till väga vid tecknande av naturvårdsavtal

Sidan vänder sig till

Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och markägare. Kan även vara ett stöd för kommunernas arbete med naturvårdsavtal.

Om naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal. Fastighetsägaren och staten eller en kommun kommer överens om en viss ekonomisk ersättning för fastighetsägaren mot att denne avstår från till exempel skogsbruk. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vägleder tillsammans hur man kan gå till väga.

För markägaren ska det inte spela någon roll vilken myndighet man avtalar med. Riktlinjerna både förenklar och förtydligar arbetssättet.  

Mall för naturvårdsavtal

Naturvårdsverket har tagit fram en mall till hjälp för att genomföra avtalen.

Mall för naturvårdsavtal (wordformat 72 kB)

Områden med höga sociala värden

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har kommit överens om att utöka naturvårdsavtalets användning. Från och med 2015 är det möjligt att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogars sociala värden.

Avtalet kan tecknas mellan markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun. Avtalet tecknas på frivillig basis och myndigheten eller kommunen skriver ett tidsbestämt avtal med markägaren.

De områden som kan komma ifråga utgörs av områden med skog som har så höga rekreationsvärden att skötseln ska inriktas mot att bevara och utveckla dessa värden.

Naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden (pdf, 368 kB) 

Kontaktpersoner

Ulrika Wahlström, tel: 010-698 14 67,

ulrika.wahlstrom@naturvardsverket.se

Olle Höjer, tel: 010-698 15 00, 

olle.hojer@naturvardsverket.se