Vinterdäck

Genom att välja dubbfria vinterdäck kan du bidra till bättre luftkvalitet och därmed öka förutsättningen för bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Vägslitage från användningen av dubbdäck står för en dominerande andel av partiklarna i de väg- och gatumiljöer där halterna är som högst.

Dubbdäck river loss mikroskopiskt små partiklar som kallas för PM10. Dessa partiklar är tillräckligt små för att kunna andas in. En del fastnar i luftvägarna, men de minsta kan ta sig ner i lungorna. PM10 består av olika sorters partiklar, bland annat slitagepartiklar och förbränningspartiklar. Partiklar från vägslitage orsakar framförallt luftvägssymtom som irritation, astmaanfall och försämring av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Världshälsoorganisationen (WHO) slår fast att det finns även ett samband mellan förtida dödsfall och PM10.

New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution (who.int)

Youtube video

Tänk på följande när du ska välja däck

  • Välj dubbfria vinterdäck som är framtagna för våra nordiska förhållanden, inte för centraleuropeiska förhållanden.
  • Dubbfria vinterdäck kan du ha på under en längre del av säsongen, och därmed vara förberedd för plötsliga väderomslag.
  • Kör du mestadels i tätorter i våra storstadsregioner kan du välja dubbfritt. Partikelutsläppen är ett större problem i tätbefolkade städer än framkomligheten då det ofta är barmark.
  • I övriga delar av landet är dubbfria vinterdäck ett säkert alternativ om du har en bil med antisladdsystem, vilket merparten av moderna bilar har.
  • Dubbdäck ger dock vissa fördelar vid förrädisk is, men inte på rå is eller snö. I norra Sverige kan dubbdäck därför vara motiverat på isiga vägar även om du har antisladd på bilen.
  • Tänk på att hastighet och beteende är betydligt viktigare än vilka däck bilen är utrustad med. Om vinterförhållandena är sämre, bör man också överväga att ställa bilen om möjligt.

Läs mer

Om hälsa och luftföroreningar
Luft & miljö 2023

Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

Luft & miljö 2023 – Partiklar
En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut