Partiklar som kyler och värmer

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎maj‎ ‎2024

Människan påverkar klimatet inte bara genom sina utsläpp av växthusgaser. Även föroreningar släpps ut, med avkylande verkan. Precis som vid vulkanutbrott kan vissa utsläpp av mikroskopiska partiklar reflektera en del av solljuset ut i rymden innan det har hunnit värma upp jordytan.

Även i det här sammanhanget spelar de fossila bränslena en viktig roll. Stenkol och olja innehåller exempelvis alltid en viss mängd svavel, och en stor del av detta svavel bildar partiklar (så kallade sulfatpartiklar) när det når ut i atmosfären i samband med förbränningen.

Partiklarna i luften kan även påverka klimatet indirekt. Molnen i den lägre atmosfären består av mängder av mycket små vattendroppar som har bildats kring partiklar. Om partiklarna i luften blir fler på grund av människans utsläpp, kan antalet sådana droppar öka i molnen, som då kan bli bättre på att reflektera solljus tillbaks till rymden. Det förstärker i sin tur partiklarnas kylande effekt.

Genom att öka luftens innehåll av kylande partiklar har vi alltså ”maskerat” en del av växthusgasutsläppens uppvärmande verkan. Maskeringen har blivit särskilt effektiv i tättbefolkade områden med stora industriutsläpp. Här skulle uppvärmningen sedan 1900-talets början förmodligen ha blivit betydligt större än den faktiskt uppmätta om det inte hade varit för alla partiklar i atmosfären.

En övergående kylande effekt

I Europa har utsläppen minskat av svavel och andra föroreningar som bidrar till att det bildas partiklar i atmosfären. Luften har därigenom blivit hälsosammare, men samtidigt har partiklarnas kylande verkan avtagit. Växthusgasernas uppvärmande effekt kan därigenom slå igenom med större kraft än tidigare. Den förändringen har dessutom gått snabbt, eftersom partiklarna är kortlivade i luften. För det mesta faller de till marken inom några dagar, medan växthusgaserna däremot kan bli kvar i atmosfären i decennier, sekler eller ännu längre. Den kylande effekten av våra föroreningsutsläpp är alltså övergående, medan växthusgasernas uppvärmande effekt är långvarig.

I exempelvis Indien och Kina ser situationen delvis annorlunda ut än i Europa. Särskilt på landsbygden eldar man där till stor del på öppna härdar, oftast med ved men även med kodynga och andra lågvärdiga bränslen. Det leder till stora utsläpp av sotpartiklar som är så mörka att de fångar upp solljus i stället för att reflektera det. Lokalt kan sådana partiklar därigenom förstärka uppvärmningen istället för att motverka den.

Luft & miljö 2023

Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

Luft & miljö 2023 – Partiklar
En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut