Provledare för jägarexamen

Här hittar du som provledare information om hur du registrerar jägarexamensresultat och hur du redovisar provavgifterna till Naturvårdsverket.

Jägarexamen är ofta den första kontakt en blivande jägare har med jakt- och jägarkulturen. Det är du som provledare som ska avgöra om eleven uppnår de krav som ställts så att den nye jägaren senare kan ansöka om innehav för ett eget jaktvapen. Du ska bedöma alla elever likvärdigt utifrån de föreskrifter som fastställts och den provledarhandbok som utfärdats av Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. 

Upplever du att du av någon anledning inte kan utföra ditt uppdrag enligt föreskrifterna eller provledarhandboken ska du anmäla det till ditt förbund. Om du uppmärksammar att någon annan provledare inte följer anvisningarna ska även detta snarast meddelas till ditt förbund.

Handbok för provledare vid jägarexamen

Registrera resultat  

Det är viktigt att resultaten registreras i Jägarregistret så snart som möjligt, och senast 10 dagar, efter genomfört prov. Detta för att den blivande jägaren ska kunna se sina resultat i jägarexamen och ansöka om vapeninnehav hos polisen. Du som provledare får inte under några som helst omständigheter agera utbildare för jägarexamen. När du blivit provledare är det din uppgift i jägarexamen.

Registrering av jägarexamensprov 

Som provledare ska du registrera resultaten från jägarexamensprov direkt i jägarregistret. Inloggning till registreringsfunktionen sker via länken med e-legitimation, exempelvis BankID eller Mobilt BankID, se länk längre ned på sidan. Upplever du problem vid inloggningen i Jägarregistret ska du kontakta ditt jägareförbund, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund. 

Inloggningssida för provledare i jägarregistret 

Manual till hur du registrerar jägarexamensprov i jägarregistret (pdf 971 kB)

När du registrerar proven direkt i Jägarregistret ska du inte skicka in den så kallade "blåkopian" till Naturvårdsverket. Blåkopian kan användas som ett underlag för registrering av provtagarens resultat, och ska sedan förstöras inom en månad. 

För dig som provledare är det viktigt att känna till att utländska medborgare som saknar svenskt personnummer först måste registrera sig i Jägarregistret innan de gör jägarexamensproven. Efter att en utländsk medborgare registrerat sig får personen ett så kallat JägarID. Du som provledare behöver veta personens JägarID för att kunna registrera prov som personen har gjort. Du fyller i JägarID istället för personnummer, och kan sedan registrera proven som vanligt. 

Här loggar utländska medborgare utan svenskt personnummer in för att få ett JägarID:

Inloggning jägarregistret utländsk jägare 

Redovisning av provavgifter 

När du som provledare betalar in provavgifterna från jägarexamen till Naturvårdsverket ska du ange provbanans OCR-nummer på betalningen. Betalningen sätter du in på bankgiro 890-4831. Här hittar du information om just din provbanas OCR-nummer.  

Betalningsrutiner provavgifter jägarexamen och provbanornas OCR-nummer (pdf 563 kB)

Avgifter för delprov och moment 

Teoriprov – 500 kr 
Hagelgevärsprov – 400 kr 
Grundprov kulgevär – 200 kr 
Högviltprov kulgevär – 200 kr 
Omprovsmoment – 100 kr 

Tilläggsserie 1 – 50 kr 
Tilläggsserie 2 – 50 kr 

Nedan följer länkar till två varianter av blanketter för redovisning. En excelfil som gör beräkningar själv eller en pdf som du skriver ut och fyller i för hand. Dessa kan du använda för den egna redovisningen men de ska inte skickas in till Naturvårdsverket. Du kan också ta ut ett redovisningsunderlag när du är inloggad i Jägarregistret. Detta underlag finns tillgängligt i Jägarregistret, under fliken "Betalningar", efter att du skickat in resultaten. 

Blankett för redovisning av provavgift (excel 54 kB) 

Blankett för redovisning av provavgifter (pdf 92 kB)