Provledare för jägarexamen

Här hittar du som provledare information om hur du registrerar jägarexamensresultat och hur du redovisar provavgifterna till Naturvårdsverket.

Jägarexamen är ofta den första kontakt en blivande jägare har med jakt- och jägarkulturen. Det är du som provledare som ska avgöra om eleven uppnår de krav som ställts så att den nye jägaren senare kan ansöka om innehav för ett eget jaktvapen.

Du ska bedöma alla elever likvärdigt utifrån de föreskrifter som fastställts och den provledarhandbok som utfärdats av Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. 

Upplever du att du av någon anledning inte kan utföra ditt uppdrag enligt föreskrifterna eller provledarhandboken ska du anmäla det till ditt förbund. Om du uppmärksammar att någon annan provledare inte följer anvisningarna ska även detta snarast meddelas till ditt förbund.

Handbok för provledare vid jägarexamen

Naturvårdsverket vill uppmärksamma er på att informationen kring teoriprovet och dess utförande i dagsläget inte stämmer till vissa delar. Jägarexamens teoriprov avläggs digitalt från och med 1 mars 2021 och denna förändring har inte omhändertagits än i handboken. Vi kommer att uppdatera handboken, men det kommer att ta lite tid.

Registrera resultat

Det är viktigt att resultaten registreras i Jägarregistret så snart som möjligt, och senast 10 dagar, efter genomfört prov. Detta för att den blivande jägaren ska kunna se sina resultat i jägarexamen och ansöka om vapeninnehav hos polisen. Du som provledare får inte under några som helst omständigheter agera utbildare för jägarexamen. När du blivit provledare är det din uppgift i jägarexamen.

Registrering av jägarexamensprov

Som provledare ska du registrera resultaten från jägarexamensprov direkt i jägarregistret. Inloggning till registreringsfunktionen sker via länken med e-legitimation, exempelvis BankID eller Mobilt BankID, se länk längre ned på sidan. Upplever du problem vid inloggningen i Jägarregistret ska du kontakta ditt jägareförbund, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund.

Inloggningssida för provledare i jägarregistret

Manual till hur du registrerar jägarexamensprov i jägarregistret (pdf 971 kB)

När du registrerar proven direkt i Jägarregistret ska du inte skicka in den så kallade "blåkopian" till Naturvårdsverket. Blåkopian kan användas som ett underlag för registrering av provtagarens resultat, och ska sedan förstöras inom en månad.

För dig som provledare är det viktigt att känna till att utländska medborgare som saknar svenskt personnummer först måste registrera sig i Jägarregistret innan de gör jägarexamensproven. Efter att en utländsk medborgare registrerat sig får personen ett så kallat JägarID. Du som provledare behöver veta personens JägarID för att kunna registrera prov som personen har gjort. Du fyller i JägarID istället för personnummer, och kan sedan registrera proven som vanligt.

Här loggar utländska medborgare utan svenskt personnummer in för att få ett JägarID:

Inloggning jägarregistret utländsk jägare

Redovisning av provavgifter

När du som provledare betalar in provavgifterna från jägarexamen till Naturvårdsverket ska du ange provbanans OCR-nummer på betalningen. Betalningen sätter du in på bankgiro 890-4831. Här hittar du information om just din provbanas OCR-nummer.

Betalningsrutiner provavgifter jägarexamen och provbanornas OCR-nummer (pdf 563 kB)

Avgifter för delprov och moment

Teoriprov – 500 kr 
Hagelgevärsprov – 400 kr 
Grundprov kulgevär – 200 kr 
Högviltprov kulgevär – 200 kr 
Omprovsmoment – 100 kr 

Tilläggsserie 1 – 50 kr 
Tilläggsserie 2 – 50 kr 

Nedan följer länkar till två varianter av blanketter för redovisning. En excelfil som gör beräkningar själv eller en pdf som du skriver ut och fyller i för hand. Dessa kan du använda för den egna redovisningen men de ska inte skickas in till Naturvårdsverket. Du kan också ta ut ett redovisningsunderlag när du är inloggad i Jägarregistret. Detta underlag finns tillgängligt i Jägarregistret, under fliken "Betalningar", efter att du skickat in resultaten.

Blankett för redovisning av provavgift (excel 54 kB)

Blankett för redovisning av provavgifter (pdf 92 kB)

Ta del av förberedande information samt logga in i systemet. Läs gärna även den information som ges till provtagare. Provledare bör utföra prov i grupper om cirka 5–20 personer. Det är viktigt att du som provledare har kontroll på vad som sker i rummet och har tid att fullfölja dina uppgifter.

Om fler grupper hålls samma dag ska det pågående provtillfället färdigställas och avslutas. Sedan kan en ny grupp för provtagning starta. Detta gör att provtagarna direkt kan se sina resultat i Jägarregistret. Det underlättar vid de tillfällen provtagare eventuellt vill gå vidare till praktiska prov samma dag. Provet finns endast tillgängligt på svenska.

Provet kommer beröra 16 ämnesområden (pdf 186 kB)

Förberedelser inför prov

 • Instruera alla provtagare att testa den enhet som de tänker använda vid prov. Detta ska göras dagarna innan provet ska avläggas.
 • Be provtagarna ladda hem appen Teoriprov för jägarexamen i App Store eller Google Play.
 • Meddela provtagarna att inga hjälpmedel får användas vid provet, inte ens hörlurar. Detta för att du som provledare enkelt ska kunna se att provet avläggs på korrekt sätt.
 • Provtagare kan komma att vilja koppla upp mot lokalens WiFi. Se till att ha tydliga anvisningar på platsen. Provet kan även avläggas via mobila nätet. Ett prov behöver cirka 80 MB data.
 • Se till att det finns tillräckligt många eluttag i lokalen eller ordna med skarvkontakter. Provtagare kommer vilja kunna ladda sin enhet innan och under pågående prov.
 • Du ska kontrollera att det är rätt person som skriver provet, att avgiften är betald samt att rätt enhet används. Det finns stöd för denna kontroll i provledarappen. Kontrollerna ska alltid utföras innan prov startas.
 • Be provtagarna att stänga alla andra appar på sina enheter. Detta kommer leda till ett smidigare provgenomförande.
 • Provtagare ska ange provbanans namn vid start av provet, det numret känner ofta inte provtagarna till, se till att ha tydliga anvisningar på provplatsen.
 • Om en provtagare saknar en egen enhet, och inte har möjlighet att låna av en bekant, kan du som provledare låna en via ditt förbund. Ta kontakt med ditt förbund i god tid innan provtillfället så postas en enhet till dig.

Under pågående prov

 • Du startar ett nytt prov genom att gå till provsystemet för att starta nytt prov

  Inloggning till provsystemet

 • Provet har formellt startat när provledaren klickat på "Starta prov" för provtillfället i sin app.
 • Det är din uppgift som provledare att se till att provet avläggs på korrekt sätt. En bra placering i lokalen är bakom provtagarna.
 • Under pågående prov ska du följa provtagningen i lokalen men också i provledarapplikationen. Applikationen kan ge dig information om att provtagare lämnat provet eller gör andra aktiviteter vilket kan kräva att du agerar på det.
 • När provtagare skrivit klart och lämnat in sitt prov får de på sin skärm ett preliminärt resultat baserat på antal rätt. Detta resultat ska du som provledare bekräfta. Du kan underkänna ett prov med tillräckligt många rätt om det framkommer att provtagaren fuskat.
 • Du kan tilldela mer tid till, eller pausa ett prov för, enskilda provtagare. Detta ska endast göras i undantagsfall och ska kunna motiveras av dig som provledare.
 • Du kan även avbryta prov för enskild provtagare, till exempel om fusk uppdagas.
 • All aktivitet i både provledarapplikationen och provtagarens app loggas och kan användas för att statistiskt följa upp en provbanas aktivitet.
 • Om en viss provfråga återkommande skapar förvirring bör du som provledare notera frågan och kontakta Naturvårdsverket. I övriga fall är det inte tillåtet att kopiera eller avbilda provfrågor. Provtagare får aldrig kopiera provfrågor.

Instruktionsfilmer för ytterligare information kring provet

Youtube video
Youtube video

Efter provet

Provtagarnas resultat inklusive redovisning per ämnesområde överförs automatiskt direkt till Jägarregistret. Du som provledare ska alltid se till att avsluta varje provtillfälle i provledarapplikationen. Ingen ytterligare registrering av provresultat ska göras vid sidan av det digitala teoriprovet eftersom dubbel betalning genereras då

Support – teknisk hjälp

I provsystemet finns supportartiklar att läsa. Här kan du också mejla support eller starta en chatt.

Provsystemet 

Kontakta supporten via telefon (norska eller engelska) vid problem under ett provtillfälle: 010-698 18 00, menyval 4 (kostnadsfritt).

Supporten är öppen vardagar kl. 9–21 och helger kl. 9–13 och stängd på svenska nationella helgdagar. Se till att planera dina provtillfällen på tider då supporten är tillgänglig.