Frågor och svar om jakt

Naturvårdsverket får många frågor om jakt. Här redovisar vi de vanligaste frågorna och svaren.