Japansk träddödare

Japansk träddödare (Celastrus orbiculatus) är en klätterväxt från Asien som kan sprida sig från trädgårdar och parker.

Närbild på japansk träddödare
Japansk träddödare. Wikimedia commons

Status i Sverige

Japansk träddödare (Celastrus orbiculatus) förekommer i begränsad omfattning i svensk natur på platser där den har spridit sig från parker eller trädgårdar.  

Japansk träddödare  är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Från och med 2 augusti 2027 är den förbjuden att ha, importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Arten är potentiellt invasiv i hela EU.  

Rapportera fynd av japansk träddödare

Om du hittar japansk träddödare i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen via 

www.invasivaarter.nu 

Skicka gärna med bilder av fyndet.

Möjliga effekter

Japansk träddödare, precis som namnet antyder, är en klätterväxt som kan orsaka skada på träd genom att, bland annat, träden blir mindre vindtåliga. Detta kan medföra att inhemska trädarter trängs ut. Arten kan också orsaka ekonomisk skada om den etablerar sig i produktionsskogar genom att försämra tillväxten, timmerkvalitet samt öka sårbarhet vid stormar.

Hur kan den komma hit och hur sprider den sig?

Japansk träddödare har spridit sig utanför sitt naturliga utbredningsområde till följd av att den har spridit sig från odlingar i parker eller trädgårdar. Den kan potentiellt sprida sig med frön som sprids av fåglar. 

Hur känns den igen?

Japansk träddödare är en flerårig klätterväxt med långa slingriga stammar (lianer) som blir ungefär 4 cm i diameter. Arten har runda löv med taggad kant och producerar små gröna blommor som ger upphov till gula frukter som innehåller röda frön.

Hur och var lever den?

Japansk träddödare kommer ursprungligen från Kina men har etablerat sig som invasiv och orsakar skada i stora delar av Nordamerika. Arten föredrar att växa i relativt fuktiga skogsmiljöer.