Två personer på vandring i skogen

Ta hand om varandra och naturen – informationsmaterial

Vi når längre om vi hjälps åt. Vill din organisation sprida kunskap om hur vi kan ta hand om varandra och naturen? Då kan du använda informationsmaterialet som finns på denna sida.

Naturen är till för alla och i samband med pandemin blev den extra viktig för många. Under 2020 och 2021 gjorde Naturvårdsverket en informationssatsning som syftade till att kommunicera det positiva med att vara ute i naturen och samtidigt vägleda för att undvika slitage, konflikter och risker när många är ute samtidigt. Stora delar av materialet är fortfarande aktuellt.

Inläggsbank sociala medier (ppt)

Presentation av informationsmaterial sommaren 2021 (pdf 1 MB)

Presentation av informationsmaterial sommaren 2020 (pdf 1 MB)

Så här får materialet användas

Materialet är fritt att använda av alla som vill informera och sprida kunskap om allemansrätten och om hur vi tar hand om varandra och naturen. Du behöver inte uppge att materialet kommer från Naturvårdsverket.

Informationsmaterial

Om du vill informera och sprida kunskap om allemansrätten och hur vi tar hand om varandra och naturen så har Naturvårdsverket tagit fram förslag på inlägg som kan publiceras i sociala medier, till exempel på Facebook eller Instagram. Bilderna i inläggsbanken är tänkta att inspirera och ge förslag på vilken typ av bild som du kan använda i ditt inlägg.

Materialet kan också fungera som underlag för tryckt information.

Innehåll om Ta hand om varandra och naturen och allemansrätten (powerpoint 29 MB)

Innehåll om allemansrätten till sociala medier – Vintern 2021 (powerpoint 22 MB)

Innehåll om Ta hand om varandra och naturen till sociala medier – Sommaren 2020 (powerpoint 3 MB)

Innehåll om allemansrätten till sociala medier – Sommaren 2020 (powerpoint 2 MB)

Fyra filmer (räven, ugglan, ekorren och uttern) med budskap. Filmerna finns i två format.

Film: Ekorren (zip 18 MB)

Film: Räven (zip 17 MB)

Film: Ugglan (zip 16 MB)

Film: Uttern (zip 17 MB)

Sommarkampanjen 2020 bestod av fyra filmer som lyfte hänsynsfulla tips om hur vi kunde tar hand om varandra och naturen i sommar. Filmerna är framtagna för Facebook och Instagram och finns i tre olika format.

Den första filmen handlar om att prova nya badstränder för att undvika trängsel, hålla avstånd även utomhus och att inte skräpa ner i naturen.

Ladda ner film 1 – 1080x1080 och 1080x1350 (zip 25 MB)

Den andra filmen handlar om att visa hänsyn vid badstränder, tänka på brandrisken och bara elda på anvisade platser och att koppla hunden för att inte störa nyfödda djurungar.

Ladda ner film 2 – 1080x1080 (zip 18 MB)

Den tredje filmen handlar om att ställa husvagn och husbil endast på tillåtna parkeringsplatser, att hålla avstånd till bostadshus om du tältar och att utforska nya naturreservat.

Ladda ner film 3 – 1080x1080 (zip 16 MB)

Den fjärden filmen handlar om att hålla avstånd till andra människor, djur och bostadshus och inte trampa på växande grödor.

Ladda ner film 4 – 1080x1080 (zip 24 MB)

Materialet som togs fram till sommaren 2021 har fokus på parkering, skräp och att upptäcka nya områden.

Grafiskt material sommaren 2021 (zip 2 MB)

Under sommaren 2020 genomförde Naturvårdsverket kampanjen Ta hand om varandra och naturen. Kampanjen bestod av filmer och inlägg i sociala medier. Bland annat ingick ett grafisk kampanjelement med budskapet ”Ta hand om varandra och naturen”. Det grafiska kampanjelementet finns i fyra färger och kan exempelvis användas på andra bilder.

Kampanjelement sommaren 2020 (zip 3 MB)

Mallar för pressmeddelanden med fokus på parkering, skräp och trängsel. Mallarna är fria att använda och anpassa till lokala förhållanden.

Pressmeddelandemall parkering (docx 33 kB)

Pressmeddelandemall skräp (docx 34 kB)

Pressmeddelandemall trängsel (docx 34 kB)

Checklista för hänsynsfullt friluftsliv

 Här finns tips på vad du kan göra för att visa hänsyn till naturen och till de du möter där.

Checklista för hänsynsfullt friluftsliv