Sveriges friluftskommun

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning. Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

För att bli utnämnd till Sveriges friluftskommun behöver en kommun arbeta långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus. Vinnaren får, förutom äran, 50 000 kr att använda till sitt friluftslivsarbete. 

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen, som ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv, är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Sveriges friluftskommun har utsetts ut sedan 2010 och Årets förbättrare sedan 2014. 

I 2021 års undersökning har många kommuner uppnått mycket goda resultat. Maximalt antal poäng i undersökningen är 32 poäng. Hela 30 kommuner har fått 29 poäng eller mer.  

Tabell över de tre högst rankade kommunerna per län

Olofström – Sveriges friluftskommun 2021

Den kommun som imponerat mest och i slutändan utsågs till Årets Friluftskommun 2021 var Olofström. Det som avgjorde var kommunens arbete kopplat till barnkonventionen, vilket undersökningen hade extra fokus på i år. 

Olofström är Sveriges friluftslivskommun 2021

Partille – årets förbättrare 2021

Vid Tankesmedjan utsågs även Partille till årets förbättrare inom friluftsliv. Förra året fick Simrishamn den utmärkelsen. 

Partille är årets förbättrare 2021

Koppling till de nationella friluftslivspolitiska målen

Förutom utmärkelsen Sverige friluftskommun så används resultatet av undersökningen för att över tid mäta kommunernas bidrag till att nå de nationella friluftslivspolitiska målen. 

Kommunernas viktiga roll för friluftslivet

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för friluftsliv. Genom långsiktig fysisk planering, markinnehav, skydd och skötsel av natur, aktiviteter inom skola och omsorg, stöd till friluftsorganisationer, dialog och näringslivsutveckling kan kommunen bidra till människors möjligheter att vistas i naturen. Genom samverkan med andra aktörer kan kommunen ytterligare stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa genom vistelse i vardagsnära natur. 

Om arbetet med friluftsliv

Tidigare vinnare

2020 Jönköping
2019 Olofström
2018 Sundsvall
2017 Huddinge och Örebro
2016 Örnsköldsvik
2015 Örnsköldsvik
2014 Leksand, Söderhamn och Örebro
2013 Örebro
2012 Örebro
2011 Örnsköldsvik
2010 Sundsvall

Relaterad publikation