Samordning av friluftsliv

Det är många aktörer som påverkar friluftslivet och har möjlighet att utveckla det. Naturvårdsverket verkar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas.

På uppdrag av regeringen samordnar vi myndigheternas arbete.​ Tanken är att skapa ett effektivare och mer ändamålsenligt nationellt friluftslivsarbete.  

Tankesmedja för friluftsliv – för friluftslivets aktörer

Den årliga Tankesmedjan för friluftsliv är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling av friluftslivet. 

Läs mer om tankesmedjor för friluftsliv  

Myndighetsmöte för friluftsliv

En gång om året samlas myndigheter för att samordna arbetet med friluftsliv övergripande, hålla sig uppdaterade och lägga grunden för planeringen av Tankesmedjan för friluftsliv. 

 • Boverket 
 • Folkhälsomyndigheten 
 • Havs- och vattenmyndigheten 
 • Jordbruksverket 
 • Konsumentverket 
 • Länsstyrelserna 
 • Mittuniversitetet/ETOUR 
 • Myndigheten för delaktighet 
 • Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor 
 • Miljödepartementet 
 • Naturvårdsverket 
 • Riksantikvarieämbetet 
 • Skogsstyrelsen 
 • Statens fastighetsverk 
 • Statistiska centralbyrån 
 • Svenskt friluftsliv 
 • Sveriges kultur- och fritidschefers förening 
 • Tillväxtverket 

Ett myndighetsnätverk för friluftsliv

Nätverket för friluftsliv med myndigheter och organisationer samordnar och utvecklar friluftslivsarbetet inom sitt område, samt bidrar till uppföljningen av målen. Nätverket träffas ca 3 gånger per år samt bidrar och deltar på Tankesmedjan för friluftsliv. 

 • Boverket 
 • Folkhälsomyndigheten 
 • Havs- och vattenmyndigheten 
 • Jordbruksverket  
 • Konsumentverket 
 • Länsstyrelserna 
 • Mittuniversitetet/ETOUR 
 • Myndigheten för delaktighet 
 • Naturvårdsverket 
 • Riksantikvarieämbetet 
 • SCB 
 • Skogsstyrelsen 
 • Skolverket 
 • Statens Fastighetsverk 
 • Svenskt Friluftsliv 
För dig som jobbar med att

Informera om ett hänsynsfullt friluftsliv

Vi når längre om vi hjälps åt. Vill din organisation sprida kunskap om hur vi kan ta hand om varandra och naturen? Då kan du använda informationsmaterialet som finns på denna sida.

Informationsmaterial om friluftsliv
Kvinna med bäbis

Samordning av länsstyrelsernas friluftslivsarbete

Naturvårdsverket samordnar och stöttar Länsstyrelsen i deras regeringsuppdrag om att samordna friluftslivspolitiken regionalt. Detta görs bl a genom nätverksträffar 3 ggr år, erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsarbeten. Länsstyrelsen bidrar och deltar på Tankesmedjan för friluftsliv.  

Naturvårdsverket återrapporterar varje år till regeringen om Länsstyrelsens regeringsuppdrag.  

Vem gör vad inom friluftslivsarbetet

Vilken myndighet gör vad när det gäller friluftslivsarbetet? Här har vi listat myndigheterna som arbetar med friluftsliv och vad de gör. 

Vem gör vad inom friluftslivet?