Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

Producentansvaret har funnits sedan 1990-talet och syftet med ansvaret är att den som bidrar till ett miljöproblem också ska bidra till lösningarna. I detta fall är problemet bristen på cirkularitet: att varor och förpackningar inte återanvänds eller återvinns. Producenterna ges ett extra ansvar där de ska göra miljövänligare förpackningar, produkter som håller längre eller som är lätta att återvinna. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom vi har ett stort gemensamt problem. 

Produkter som omfattas av producentansvar 

 • Förpackningar
 • Fiskeredskap (införs 1 januari 2023)
 • Vissa tobaksvaror och filter
 • Våtservetter
 • Elutrustning
 • Batterier
 • Ballonger
 • Däck
 • Bilar
 • Läkemedel 

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Ta reda på verksamhetens producentansvar

Ordet ”producentansvar” är inte alltid så tydligt och många verksamheter behöver ta reda på om de har producentansvar eller inte. En producent för förpackningar behöver till exempel inte ha gjort lådorna och kartongerna som en vara är förpackad i, men ändå ha producentansvaret för förpackningen. 

Vem som är producent skiljer sig åt mellan de olika producentansvaren. Till exempel kan det vara den aktör som säljer produkten på den svenska marknaden för första gången, den som har tillverkat produkten eller den som importerar produkten till Sverige – det som i lagtexten kallas ”föra in eller släppa på marknaden”. 

Vad ska producenten göra?

Vad som ingår i producentansvaret skiljer sig åt mellan de olika producentansvaren. Ofta ingår att producenten ska bekosta själva avfallsinsamlingen för att öka drivkraften att ta fram mer resurssnåla produkter att bekosta avfallshanteringen för.

Även själva ansvaret skiljer sig åt mellan producentansvaren. Ansvaret kan bland annat innebära att producenten är ansvarig för att:

 • utforma och märka sina produkter
 • samla in produkten när den blir avfall
 • ta hand om eller återvinna produkten när den har blivit avfall
 • registrera sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. 

Utökat producentansvar

I linje med principen om att förorenaren ska betala så finns även ett utökat producentansvar för ett antal produkter. Det utökade producentansvaret innebär att producenten ska bekosta medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädningen av sina produkter.