”Övergivna” djurungar

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Det är inte ovanligt att se vilda, till synes övergivna djurungar ensamma i naturen. På våren och sommaren handlar det vanligtvis om älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar. Undvik att störa djuren, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.

Ta inte hand om djurungar som du ser ute i naturen, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna. Föräldrarna finns oftast i närheten utan att visa sig. Ett undantag kan vara en gråsälskut långt upp på land. 

Stäng inte in vilda djur 

Att omhänderta ett vilt djur jämställs med jakt. Alla vilda djur är fredade utom under den tid en art är tillåten för jakt. Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda. Den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen. Detta gäller även om ungen är föräldralös och har svårt att klara sig själv. 

Korta råd om djurungar 

Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne. 

Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt. 

Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten. 

Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå. 

Du kan kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.  

Håll ordning på hunden och katten 

Under perioden 1 mars till 20 augusti måste hundar hindras från att springa lösa i mark där det kan finnas vilt. Övrig tid ska hunden vara i koppel eller under sådan uppsikt att den hindras från att driva eller förfölja vilt, när hunden inte används vid jakt. Detta framgår av paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150). 

Lagen om tillsyn över hundar och katter, 2007:1150 (Riksdagens webbplats) 

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. 

Hundar i naturen 

Du bör också hålla uppsikt över katten under föryngringssäsongen. Katten är ett rovdjur och kan bland annat ta fågel- eller harungar.