Grävling under huset

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎november‎ ‎2023

Grävlingen kan ställa till problem för husägare om den gräver gryt eller skapar latrin under huset. Läs mer om grävling och hur du förebygger grävling på tomten.

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden. Den trivs i löv- och blandskogar, trädgårdar och parker. Grävlingen är skygg och attackerar inte människor, men den kan bita ifrån om den blir överraskad eller känner sig trängd. Grävlingen är mest aktiv i skymningen och på natten.

Gryten kan vara stora

Vanligtvis är grävlingen en enstöring men den kan gräva omfattande gryt, som bebos av hela familjer. Det kan då bli stora gryt med luftschakt, många ingångar och flyktgångar som används i årtionden och bebos av många generationer.

Ett grävlingsgryt kan ha många ingångar och gångsystemet kan vara upp till 10 meter långt i flera våningar. Gryten byggs ständigt ut. I närheten av grytet gräver de gropar som de lägger avföring i som en markering.

Grävlingen sover på vintern

 • Under vintern sover grävlingen i sitt gryt. Hur länge bestäms av väder. Det är ingen riktig vinterdvala, som för björnen.
 • Grävlingen lämnar dock sällan grytet, utan lever på det stora fettlager som den byggt upp under hösten.

Grävlingen är allätare

 • Grävlingen äter insekter, grodor, smågnagare, ägg, as, rötter, lökar, frukt och bär. Den gillar daggmask och trivs därför i lövskogar och övergivna jordbruksmarker.
 • Senare på sommaren och hösten äter den säd och mycket frukt och bär.

Se upp för bon under huset!

 • Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under byggnationer. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt.
 • Försök så snart du sett att den försöker ta sig in att avskräcka den genom att applicera tygbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
 • Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute.
 • Man kan kontrollera om grävlingen är borta genom att ställa en pinne på lut framför öppningen.

Villkor för skyddsjakt

Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 31 januari, men på vissa villkor kan skyddsjakt tillåtas under hela året. Det gäller bland annat om grävling förekommer tillfälligt i gård eller trädgård.

Läs mer i Jaktförordningen om villkoren (bilaga 4, punkt 2).

Tänk alltid på risken att om man fångar en hona och inte får tag på alla ungar kan ungarna bli kvar under huset.

Godkända fällor

 • Vanligen fångas grävlingen i fälla vid skyddsjakt. 
 • Grävlingen ska avlivas på plats efter fångsten. 
 • Djuret får inte flyttas till annan plats, utom kortare sträckor för att avlivas. (Se 41 och 12 a §§ Jaktförordningen samt 36 § punkt 3, NFS 2018:3). 

Kontakta en jaktorganisation på orten där du bor, om du behöver hjälp.

Se vilka fällor som Naturvårdsverket godkänt för att fånga grävling