Upplysningar om fladdermöss

Sverige har ett handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Det är åtaganden som följer det europeiska fladdermusavtalet Eurobats.

Sverige rapporterar regelbundet till Eurobats. Sveriges senaste rapport, liksom övriga rapporter, finns tillgängliga på Eurobats' webbplats.  

Handlingsprogrammet för skydd av fladdermusfaunan finns tillgänglig digitalt på Naturvårdsverkets webbplats. 

Om rabies hos fladdermöss 

En studie visar att det finns antikroppar mot fladdermusrabies hos svenska fladdermöss. Mer information om fladdermusrabies finns på sidan Om rabies bland svenska fladdermöss och på Sveriges veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats. 

Om rabies bland svenska fladdermöss 

Om fladdermusrabies på SVA:s webbplats 

Om du har problem med fladdermöss, vänd dig i första hand till din Llänsstyrelse. 

Institutioner eller personer som arbetar med fladdermöss 

Följande institutioner eller personer kan, i mån av tid, lämna ytterligare upplysningar om fladdermöss: 

Naturvårdsverket 

Marie Nedinge 

106 48 Stockholm 

010-698 10 00 

marie.nedinge@naturvardsverket.se 

CBM SLU 

Johnny de Jong 

Box 7007 

750 07 Uppsala 

018-67 10 71 

johnny.de.jong@slu.se 

Naturcentrum AB 

Johan Ahlén 

Strandtorget 3 

444 30 Stenungsund 

0303-72 61 60 

johan.ahlen@naturcentrum.se 

Naturvårdskonsult Gerell 

Karin Gerell och Rune Gerell 

Tågratorp 

275 92 Sjöbo 

0416-151 20 

rune.gerell@sjobo.nu 

Ecocom AB 

Alexander Eriksson 

Stortorget 38 

392 31 Kalmar 

0761-750 300 

alex@ecocom.se 

Calluna AB 

Håkan Ignell 

Linköpings slott 

582 28 Linköping 

013-12 25 75 

hakan.ignell@calluna.se 

Fladdermuscentrum Taberg 

Johan Eklöf 

fladdermus.net 

0733-66 17 61 

johan.eklof@gmail.com