Upphittade fladdermöss

Granskad: ‎den ‎26‎ ‎juni‎ ‎2023

Använd alltid handskar om du behöver ta i en död eller levande fladdermus, eftersom antikroppar mot fladdermusrabies har upptäckts i Sverige. De som arbetar med fladdermöss rekommenderas att vaccinera sig mot rabies.

Svenska myndigheter har sedan mer än 50 år tillbaka haft så kallad passiv övervakning av fladdermöss. Det innebär att upphittade döda djur undersöks för att se om de har rabies. Det är hjärnan som undersöks och inga av de proverna har visat på rabies.  

Övervakningen utförs i dag även genom att levande fladdermöss provtas ute i fält och släpps därefter fria igen. Syftet med övervakningen är att kartlägga eventuell förekomst av fladdermusrabies i Sverige.  

Skicka in döda fladdermöss till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 

Det går bra att skicka in döda fladdermöss till SVA för rabiesundersökning och artbestämning. Observera dock att fladdermöss är fridlysta och man får varken skada eller döda dem avsiktligt. 

Läs mer om hur du går tillväga på SVA:s webbplats

Sjuk eller skadad fladdermus 

En fladdermus på marken har ofta svårt att ta sig upp själv. Ta på handskar och lyft upp den så högt du når i skuggan på ett träd eller högt uppe på en vägg. Pröva gärna att först försiktigt erbjuda fladdermusen lite vatten - uttorkning är en stor risk för små djur. 

Om fladdermusen är tydligt skadad, eller om den fortfarande sitter kvar där du satt den efter flera dagar, bör du kontakta veterinär för bedömning och eventuell hjälp med avlivning. Du kan också kontakta en hjälporganisation för skadat vilt (till exempel Katastrofhjälp för fåglar och vilt). 

Upphittad fladdermusunge 

Ibland kan man hitta en fladdermusunge som kommit bort från sin mamma. Då bör man snarast sätta upp ungen igen där den kom ifrån. Ungen är inte övergiven. Sätt den så högt upp du kan nå på husväggen i skugga och låt mamma fladdermus hämta sin unge under natten. 

Det är inte tillåtet att själv försöka föda upp en fladdermusunge. Det är näst intill omöjligt att lyckas om man inte är utbildad viltvårdare/viltrehabiliterare och försöket innebär dessutom kraftig stress och ett utdraget lidande för ungen. Vet du inte alls var ungen kan tänkas komma ifrån, kontakta en hjälporganisation för skadat vilt för råd. 

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilts riksförbunds webbplats 

Använd alltid handskar 

Använd alltid handskar när du hanterar ett vilt djur! Det är ett enkelt sätt att skydda både dig själv och djuret.