Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men allemansrätten har ändå stor betydelse eftersom den gör det möjligt att ta sig till jaktmarker och fiskevatten.

Så gör vi allemansrätt

 • Det enklaste sättet att göra allemansrätt, när du ser en skylt som säger att jakt pågår, är att välja en annan plats för utflykten. 
 • När du ska fiska behöver du ofta ett fiskekort eller annat tillstånd, kolla med din länsstyrelse vad som gäller.

Visa hänsyn till pågående jakt och fiske

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark under förutsättning att du inte stör eller förstör. Det innebär också att du ska visa hänsyn till andra som vistas i naturen.

Jakt är en rättighet som är kopplad till ägandet av mark, dvs bara markägaren eller den som arrenderat jakten får jaga. Att medvetet hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd. Allemansrätten gäller även när jakt eller fiske pågår och aktiviteter som bär- och svampplockning kan alltså utövas så länge det sker utan nämnvärd störning av jakten eller fisket. 

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vistas i området, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa nödvändig hänsyn till jägarna.

För dig som jagar

Under pågående jakt är det tillåtet att sätta upp skyltar för att upplysa besökare i området om att jakt pågår. Skyltarna innebär dock inte att det är förbjudet att vistas i området.

Det är dock viktigt att skyltarna uppdateras så att de inte i onödan avhåller allmänheten från att röra sig i området. För att sätta upp skyltar som förbjuder allmänheten att vistas i områden som är allemansrättsligt tillgängliga krävs tillstånd från kommunen.

Om du har med dig vapen eller fångstredskap i naturen krävs i de allra flesta fall att du har fått tillåtelse av markägaren eller jakträttsinnehavaren. Kontakta polisen för mer information om transport och övrig hantering av vapen.

Samlad information om jakt

Jaktlag (1987:259) (riksdagen.se)

Jaktförordning (1987:905) (riksdagen.se)

För dig som fiskar

Även om fiske inte ingår i allemansrätten får du fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som ansvarar för frågor om fiske, och som tillhandahåller information om regler för fisket:

Lagstiftning som rör fritidsfiske

Du kan tillfälligt lägga till vid eller använda en brygga som ligger utanför en tomt. Om den som äger bryggan själv behöver använda bryggan måste du självklart flytta på dig. 

Att tälta enstaka dygn ingår i allemansrätten, men tältning i flera dygn eller tältning i grupp med flera tält kräver lov från markägaren. 

Att tänka på:

 • Ta alltid reda på vad som gäller där du vill fiska.
 • Ta med skräpet hem, även linor och krokar. 
 • Stör inte växt- och djurliv.
 • Håll avstånd till boningshus, allemansrätten gäller inte inom hemfridszon.
 • Allemansrätten gäller inte på åkermark eller annan mark som kan ta skada, exempelvis planteringar.
 • Färdas du på vatten, visa hänsyn genom att inte störa omgivningen med onödigt buller eller höga svallvågor. 
 • Iläggning av båt med dragbil eller trailer ingår inte i allemansrätten, för det krävs markägarens tillstånd.
 • Att köra med motordrivet fordon på is omfattas inte av allemansrätten.
 • I skyddade områden finns särskilda föreskrifter kolla alltid upp vad som gäller för det område som du tänkt besöka. 

Har du frågor om allemansrätten för ett specifikt område?

Kontakta länsstyrelsen i ditt län. Välj ditt län i listningen.

Länsstyrelsernas webbplats