Natura 2000 i Sverige

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Vi ger ut vägledningar till hjälp för länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter.