Vägledning om lokala klimatinvesteringar – Klimatklivet

Vägledning för länsstyrelsens arbete med Klimatklivet. Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen.

Vägledning

Lagstiftning

Stödnivåer