Köldmedieförteckning

Ett flertal ämnen kan användas som köldmedium. De har alla olika egenskaper när det gäller miljö, arbetsmiljö, brandfarlighet etcetera.

Vägledning

Lagstiftning