Vägledning

Ozonnedbrytande ämnen

Export av produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen

Grundregeln är att det inte är tillåtet att exportera kylmöbler och andra produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen ut från EU. Men det finns vissa undantag.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

[saknas]

Bra att veta

[saknas]

Exportförbud utom vid flytt

Kylmöbler (kylskåp, frysar) som innehåller de ozonnedbrytande ämnena CFC eller HCFC får inte exporteras ut från EU enligt bestämmelserna i EU:s förordning 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Det spelar ingen roll om kylmöbeln är ny eller begagnad. Det enda undantag som finns är om kylmöbeln är din personliga tillhörighet, exempelvis om du flyttar utomlands och tar med dig din kylmöbel.

Det är däremot tillåtet att exportera begagnade kylmöbler som inte innehåller CFC eller HCFC. De kan till exempel innehålla HFC (R-134a) eller kolväte (R-600 eller R-600a). I ett sådant fall gäller samma regler som för export av begagnande elektroniska produkter (så länge inte kylmöblerna räknas som avfall).

Kontrollera om kylmöbeln innehåller CFC eller HCFC

CFC har använts sedan 1960-talet vid kyl- och frystillverkning. HCFC ersatte under en period CFC som köldmedium. CFC i kylmöbler förekommer på två ställen och i två former:

  • som CFC-11 i små gasblåsor i PUR-skummet (isoleringen)
  • som CFC-12 i kylslingan liksom delvis i kompressoroljan. 

De flesta kylmöbler är markerade med en miljöklassningsplatta – en metallplatta eller en klisteretikett- som finns antingen på bak- eller insidan på utrustningen eller på kompressorn. Det är där man oftast finner en R-beteckning (engelskans Refrigerant = köldmedium):

  • R-11 = CFC-11
  • R-12 = CFC-12
  • R-22 = HCFC-22.

I förteckningen över köldmedier kan du se vilka ämnen eller blandningar som klassificeras som CFC eller HCFC.

I pdf-en nedan anges bland annat köldmediernas så kallade R-nummer och miljöpåverkan. ODP-värdet anger köldmediets påverkan på ozonskiktet medan GWP-värdet anger hur stark växthuseffekt som köldmediet har i förhållande till koldioxid. Oberserva att köldmedier som betecknas som CFC omfattas av användningsförbud medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud.

Köldmedieförteckning (pdf 68 kB)

 

Export av kylmöbler där de ozonnedbrytande ämnena tappats av

EU:s bestämmelser säger att det också är förbjudet att exportera en utrustning vars funktion är beroende av ett ozonnedbrytande ämne (CFC/HCFC). Även om CFC/HCFC har tappats av får man därför inte exportera kylmöbeln.

Om den innehåller CFC i kylslingan är det mer än troligt att den också innehåller CFC i isoleringen, vilket är ett ytterligare skäl till att kylmöbeln inte får exporteras.

Export av begagnade elektroniska produkter

Med några få undantag är det förbjudet att exportera produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av ozonnedbrytande ämnen. Undantag gäller för produkter och utrustning som:

  • innehåller eller beroende av halon för kritiska användningsområden (bland annat vissa militära utrustningar och militära flygplan)
  • behövs för att tillgodose nödvändigt laboratorie- och analysarbete
  • ska destrueras (oskadliggöras)
  • innehåller HCFC och där produkten eller utrustningen har erhållit en specifik och individuell dispens from EU-kommissionen.